Det er et stærkt udspil, SF i dag lancerer til bekæmpelse af social dumping på transportområdet.

Det siger Erik Østergaard, adm. direktør i DTL/Danske Vognmænd.
”Det viser bare, at den her dagsorden ikke dør ud, selv om nogen ønsker det,” siger DTLs administrerende direktør, Erik Østergaard.

Det handler om, at SF er i dag kommet med en række konkrete bud på opstramninger i kampen mod – som DTL udtrykker det – undergravningen af fair konkurrence på transportområdet – herunder skrappere lovgivning mod postkasseselskaber, dækadresser og andre fiflerier.

Det vil SF gå efter
Forslagene handler om indførelse af permanent nummerpladekontrol ved grænsen, et stop for smuthullerne i Godskørselsloven, sikring af, at reglerne skal gælde for alle lastbiler, der kører med fragt, en mere fokuseret politikontrol, at RUT-registeret skal gælde i hele transportbranchen – samt endelig at forstærke alliancerne i EU for at sikre skrappere regler på transportområdet.

(red: Formålet med Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) er at give myndighederne bedre muligheder for at føre tilsyn med, at udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, overholder de dansk regler om fx arbejdsmiljø og skat. Udenlandske virksomheder, som arbejder i Danmark, skal således overholde de samme regler som danske virksomheder.)

Debatten vil ikke dø
”Det er virkelig gode og nødvendige tiltag, SF her peger på. Vi nærmer os et valg, og der er konkurrence om dagsordnerne, men at SF vælger at holde fast i dagsordenen om social dumping og fiksfakserier på transportområdet, er godt og vigtigt. Det viser bare, at selv om der er mange, der har interesse i at tale problemerne ned, så vil debatten ikke dø,” siger Erik Østergaard.

Han mener ikke, at debatten vil dø, fordi det som samfund ikke er holdbart, hvis man ser gennem fingre med, at der er et parallelt arbejdsmarked på rumænske eller litauiske vilkår, der ligger og undergraver det danske transportmarked.

DTL støtter SF’s tiltag
”Derfor kan jeg kun hilse SFs udspil velkomment, fordi det meget præcist sætter fingeren på nogle af de problemer, branchen slås med. DTL har kæmpet en lang kamp for at få kameraer op til nummerpladegenkendelse, og vi er helt enige i, at øget grænsekontrol også skal komme bekæmpelsen af ulovlig cabotage og andet uvæsen til gavn. Så vognmændene hos DTL kan kun være tilfredse med SF-udspillet, siger Erik Østergaard.”

Han peger på, at SF-formanden Pia Olsen Dyhr som mangeårig transportordfører og som tidligere minister på området har haft en tydelig profil og et stort kendskab til problemerne på transportområdet.

”Jeg kan da kun være meget tilfreds med, at interessen holdes intakt, og at SF lægger op til skærpet fokus fra politiets side. Meget handler jo om, at politiet, når de i forvejen kontrollerer, lige tænker et par andre aspekter med i kontrollen og dermed også kan være med til at bekæmpe flere af transportområdets problemer, uden en kæmpe merindsats, siger Erik Østergaard.”

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk