Der har gennem årene været utallige ulykker på Storebæltsbroen – ofte med lastbiler, der brudt i brand. En meget alvorlig situation, der som regel spærrer broen i mange timer.

Den forulykkede lastbil er oftest ikke til at redde – ligesom broen risikerer at tage skade. Derfor er en hurtigt indsat fra brandvæsenet vigtig.

Tidligere var der ikke et beredskab, der kunne løse disse uheld hurtigt – og ofte gik der mange timer, før man kunne få den udbrændte lastbil trukket væk – og få trafikken i gang igen.

Scania P500 fra Rosenbauer

Men nu er en helt ny, specialbygget brandbil blevet indsat specielt til ulykkerne på broen.
Den specialfremstillede Scania brandbil, som allerede er døbt ”Brosprøjten”, er netop blevet præsenteret hos Slagelse Brand og Redning i Korsør.

Fundamentet er en 4-akslet Scania P500 med 500 hk med opbygning fra Rosenbauer.

Brandbilen er i stand til at klare selv de helt voldsomme hændelser og skal fremover indgå som en fast bestanddel af beredskabet på Storebæltsbroen.

Internationale erfaringer

Sund & Bælt vurderer jævnligt beredskabet og besluttede for et par pr siden, bl.a. på baggrund af danske og internationale erfaringer med lastbilbrande, at øget indsatsen med brandsikring. Brandbilen er et vigtigt led i denne indsats.

Storebæltsbroen er en vigtig livsnerve for trafikken i Danmark, og derfor har Sund & Bælt kontinuerligt et stort fokus på, at broen er åben og sikker at køre over.

”Den specialdesignede brandbil vil sammen med en brandsikring af østbroens hovedkabler, som vi foretog sidste år, være med til at højne sikkerheden for de mange tusinde daglige brugere ved at minimere risikoen for skader på vores konstruktioner,” siger Lars Fuhr Pedersen, teknisk direktør i Sund & Bælt.

14 meter lang bom

Godt 1.200 meter af østbroens store hovedkabler blev i 2019 brandsikret tættest ved vejbanen med brandhæmmende maling og isolerende brandtæpper, som skåner stålet i broens kabler mod varmen ved en brand og forhindrer, konstruktionerne tager skade, selv ved en kraftig og længerevarende brand.

Udstyret med en 14 meter lang bom kan det nye brandkøretøj med en fjernstyret vandkanon sprøjte vand ind fra broens yderside og nå ellers svært tilgængelige og kritiske steder.

Der er stillet skarpe krav til køretøjets udstyr, så det både er i stand til at klare de mere normale ulykker på broen, men også de helt voldsomme hændelser.

Løse opgaverne hurtigere

”Vi har, i tæt samarbejde med Sund og Bælt, beskrevet,hvordan køretøjet skulle bygges, og hvilket udstyr som skulle være på,” siger Michael Djervad, Beredskabschef i Slagelse Brand og Redning.

Det er et vigtigt samarbejde omkring en vigtig trafikåre i Danmark, at beredskabet i fællesskab arbejder for at løse hændelser så hurtigt som de kan – og at man sikrer, at der er det rigtige materiel til rådighed.

”Jo større og mere kompliceret en hændelse er, desto længere tid vil det også tage at løse den. Men vores håb er, at vi med den nye brosprøjte kan løse disse nemmere og hurtigere, så vi hurtigere vil kunne få trafikken til køre igen,” siger Michael Djervad.

Særligt skumanlæg

Bl.a. har brosprøjten et helt særligt ”skumanlæg”, som er beregnet til hurtigt at kunne slå kraftige brand ned. Den er monteret med en særlig bom på taget med en vandkanon, som vil kunne svinges ud over brosiden og angribe brande udefra, hvor mandskabet ellers ikke vil kunne nå, samt oppefra.

Og så er brosprøjten også udstyret med en bjærgningsgrill på bagenden, så den vil kunne nødflytte køretøjer væk fra broen.

Alt mandskab på Station Korsør er netop nu i gang med at blive uddannet i at bruge brosprøjten, og Slagelse Brand og Redning forventer at kunne indsætte den i operativ drift i midten af december.

Fakta om brandbilen:
• Specialsprøjten er udstyret med en 14 meter lang bom, der kan drejes i en vilkårlig retning
• Yderst på bommen er der en fjernstyret vandkanon
• Brandfolkene kan følge vandkanonens arbejde via et almindeligt og et termisk kamera.
• Der er plads til 6.000 liter vand.
• CAF – Compressed Air Foram system, der blander skumvæske i vandet og giver en større slukningseffekt.
• Bjergningsbom til køretøjer under 3.500 kg.
• Brandbilen finansieres gennem beredskabsaftalen mellem Sund & Bælt og Slagelse Brand og Redning. Det er Slagelse Brand og Redning, der betjener brandbilen.
• Brandbilen er bygget af virksomheden Rosenbauer på basis af en Scania P500 lastbil.

 

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk