Rigspolitiets operative leder Mikael Balvits udtalte forleden, at der vil være fuldt tryk på cabotage-kontrollerne i denne uge.

Det er en udmelding, som modtages med stor tilfredshed af DTLs direktør Erik Østergaard. Men der skal nytænkes, mener han.

Det er godt at der er rammet en pæl igennem rygterne om, at cabotageindsatsen er sygnet hen og ved at dø ud resten af året. Når så ligefrem alt operativt politipersonale kanaliseres over på cabotagekontrollerne, er det tegn på, at sagen tages præcis så alvorligt, som den skal”.

Bedste “fiskepladser”
Erik Østergaard ser imidlertid gerne, at der tænkes lidt utraditionelt, når politiet skal finde de bedste ”fiskepladser” og tage stilling til, om en lastbils færden skal underkastes nærmere undersøgelse:

”Selv om man har afsluttet den svenske undersøgelse ”cabotagestudien”, så virker den app, som har været brugt til at tælle udenlandske lastbiler på den svenske side faktisk stadigvæk. Og observationer foretaget i Danmark bliver også registreret. På den baggrund kan vognmændene og chaufførerne meget konkret hjælpe politiet med at se et givent køretøjs aktiviteter, hvis politiet selv slår op på app’en, når de kontrollerer et køretøj”, siger Erik Østergaard.

DTL-direktøren opfordrer derfor både politiet, branchen og borgerne i Danmark til at gøre brug af mulighederne gennem at downloade app’en på mobiltelefonen – og til at bruge den flittigt, når udenlandske trækkere observeres på danske veje.

Kik på tidligere episoder
Erik Østergaard anbefaler også, at politiet ved deres kontroller tager udgangspunkt i de mange situationer, der allerede er detaljeret beskrevet i transportkøbernes 37 spørgsmål til Trafikstyrelsen, som styrelsen har taget stilling til, inden cabotagevejledningen trådte i kraft den 1. september.

”Spørgsmålene bygger på virkelige forhold og beskriver de problemer, som transportkøberne har med at udnytte tomkørsel lige til stregen. Politiet kan her lære en del af, hvordan cabotage indgår som temmelig integreret del af de daglige operationer”, siger Erik Østergaard.
Cabotagekontrollerne skal opfylde den fastlagte målsætning om kontrol af minimum 4.500 udenlandske lastbiler i år baseret på Folketingets bevilling på 17,5 mio. kr.

Efter DTLs oplysninger vil kontrollerne fortsætte i 2014 og videre frem med en årlig bevilling på 15 mio. kr.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk