Dachser, en af Europas førende transport- og logistikvirksomheder, har også stor succes i Norden. Siden 2009 er nettomsætningen øget støt frem til en nettoomsætning i 2013 på 829 mio. kroner.

Også medarbejdertallet i såvel Danmark som Norden som helhed er steget gennem den fem-årige periode.

Det viser det danske årsregnskab og nordiske koncernregnskab for 2013. Hermed fortsætter Dachser med at tage markedsandele fra mange af de større spillere i transport- og logistikbranchen.

Store investeringer
Den fortsatte vækst hos Dachser sker i kølvandet på offensive investeringer i innovativ højteknologi, nye bygninger, større distributionsnetværk og en ekstraordinær indsats på miljøområdet. Investeringerne har rustet Dachser til hårdere markedsvilkår og den voksende konkurrence – både på det danske-,  og nordiske- og det europæiske marked.

”Vores indsats bærer for femte år i træk frugt ved fortsat stigende omsætning og øget medarbejderantal. Især i Danmark kommer vi godt ud af 2013 med et overskud før skat på knap 12,3 mio. kr. – hvilket er en stigning på 416 procent i forhold til året før. Den positive effekt i Danmark er afledt af vores investeringer i nye topmoderne distributionsterminaler på 7.100 kvm i Hvidovre i 2010 og på 7.500 kvm i Kolding i 2008. Investeringer, der samlet set løber op i 250 mio. kr. Hertil kommer et stærkt fokus på brugervenlig højteknologi til kunderne og en massiv indsats på miljøområdet. Også Dachsers andre internationale investeringer er modtaget positivt af vores kunder i Danmark. Senest med åbning af egen filial i Finland og fortsat udbygning af vores europæiske og interkontinentale rutenet via flere opkøb i 2013,” siger Finn Skovbo Pedersen, adm. direktør i Dachser Nordic.

Flest nordiske ansatte i Danmark
Årsregnskaberne viser også det øgede medarbejderantal – foruden i Danmark også i resten af Norden. Det danske hovedkontor tegner sig for hovedparten af medarbejderne.

”Forudsætningen for den succesfulde udvikling hos Dachser er en fælles indsats, hvor alle medarbejdere hver dag bidrager dedikeret og positivt i en tid med svære markedsvilkår. Hos Dachser har vi en stærk virksomhedskultur, fordi vi er familieejede. Som ledelse giver det os mulighed for at tænke og investere mere langsigtet, end det ofte er tilfældet i en børsnoteret virksomhed. Vi arbejder målrettet på at gøre Dachser til et attraktivt og sympatisk sted at arbejde. Vi påtager os ansvar for bæredygtighed og for nøje udvalgte sociale projekter verden over. Eksempelvis er vi med til at bygge skoler i Indien,” siger Finn Skovbo Pedersen.

Købt to spanske virksomheder
Samlet set afslutter den internationale Dachser-koncern med hovedkontor i sydtyske Tyskland også regnskabsåret 2013 med en høj samlet omsætning og øget medarbejderantal.

Med et stærkt andet halvår og en vellykket integration af de to spanske virksomheder, Azkar og Transunion, øgede Dachser-koncernen sin bruttoomsætning med 13,2 pct til 4,99 mia. euro (ca. 37 mio. kr.).

Dachser har også nået en ny dimension af internationalisering, når det gælder antallet af medarbejdere, faciliteter og forsendelser.

De vigtigste KPI’er for Dachser-koncernen i 2013:
(KPI: Key Performance Indicators/ indikation af Dachsers præstation ved måling af nøgleprocesser).

?    13,2 pct stigning i bruttoomsætning til 4,99 mia. euro
?    24.900 medarbejdere, 3.250 flere end sidste år
?    471 faciliteter i 42 lande.
?    69,6 mio. forsendelser (en stigning på 37,5 pct).
?    119 mio. euro investeret i materielle anlægsaktiver.

 

Fakta: Udviklingen Dachser i Norden 2013 (med årene 10-12 i parentes):

Nettoomsætning 2013: 829 mio. kr. (592/660/737/805 mio. kr.)
Medarbejdere i Norden 2013: 370 personer  (301/318/327/341 personer).
Medarbejdere i Danmark 2013: 204 personer (182/195/201/202).

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk