Dachser Denmark A/S har åbnet sit eget nationale sø- og luftfragtkontor i Kolding og er dermed nu også repræsenteret vest for Storebælt.

Med det nye kontor i Danmark styrker Dachser Air & Sea Logistics sit netværk yderligere i Norden.

Konkurrencen i markedet er hård og presset på kapaciteten stort, så for bedre at kunne imødekomme og servicere kunder i hele landet oprettede Dachser Air & Sea Logistics ultimo 2017 et kontor i Kolding for på den måde at styrke netværket og på længere sigt væksten.

Vigtigt knudepunkt

“Kolding er et vigtigt knudepunkt. Varer fra det nordlige Tyskland sendes via Kolding, og byen er også hovedkvarter for mange store danske virksomheder. Med vores tilstedeværelse i Kolding kan vi tilbyde vores kunder en endnu bedre udveksling af varer, både i Norden og på verdensplan,” siger Juha Isohanni, Managing Director, Nordic Air & Sea Logistics.

Med det nye kontor har Dachser udvidet sin portefølje gennem egne filialer i Norden, der i forvejen omfatter en filial i Hvidovre og fire filialer i Finland.

Respekt for kunderne

”Allerede i dag varetager vi sø- og luftfragtsaktiviteter for vores kunder i Vestdanmark, men nu var tiden kommet til at være til stede lokalt i respekt for vores kunders lokale behov,” siger Peter Winge, Country Manager, Air & Sea Logistics Denmark.

Med det nyoprettede kontor i Kolding omfatter udbuddet af services hos Dachser Denmark A/S sø- og luftfragt, transport- og kontraktlogistikløsninger samt toldbehandling og rådgivning.

I dag har Dachser Air & Sea Logistics totalt på verdensplan 172 egne kontorer og over 4.000 medarbejdere, som sikrede salg for omkring 1,5 milliarder euro i 2016.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk