Af Finn Bruun

Frem til 2030 vil Nordeuropa være det sted i verden, hvor væksten og udviklingen inden for offshore vind vil være størst.
 
”Danske virksomheder er blandt de verdensledende på den maritime front og har gode muligheder for at tage sin store del af den vækst. For at høste det fulde potentiale for danske rederier, skal markedsreguleringen i højere grad blive ensartet omkring Nordsøen,
”siger underdirektør Jacob K. Clasen fra Danmarks Rederiforening.

Savner fodslag
På en  konference i Cuxhaven forleden efterlyste han fodslag blandt de lande, som er aktive på udvikling af havvind i Nordsøen. Derfor drøftede deltagerne også behovet for at skabe en fælles ikke-bureaukratisk strategi for udvikling af havvind i Nordsøen.

Dansk vækst forudsætter dog også, at de danske rammebetingelser kommer til at matche vores nabolandes.

På tværs af Nordsøen
”Der er stadig behov for at afbureaukratisere og fokusere indsatsen på tværs af Nordsøen, så der ikke gælder forskellige krav og procedurer på de forskellige nationale havområder,” siger Jacob C. Clasen.

Det gælder ikke bare mellem Danmark og Tyskland, men også med de øvrige lande omkring Nordsøen, hvor 92 procent af efterspørgslen for offshore vind vil komme fra, frem imod 2020
 
Vi er fortsat ledende
”Danske og tyske virksomheder har stadig et forspring, fordi vi over en længere periode har haft fokus på teknologiudvikling og udvikling af specialskibe – og vi har verdens mest erfarne eksperter inden for havvind på en lang række områder, f.eks. på installationsområdet. Men vi kan ikke noget i Nordeuropa, der ikke kan læres af andre – og så skal vi også være forrest i 2030, så kræver det at vi arbejder sammen og sørger for, at vores regler og rammebetingelser er konkurrencedygtige,” siger Jacob K. Clasen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk