Af Finn Bruun

Sammen med transportministre fra Finland, Belgien, Frankrig, Italien, Spanien og Tyskland har transportminister Pia Olsen Dyhr sendt et brev til transportkommissær Siim Kallas med en indtrængende opfordring til EU Kommissionen om at fremsætte forslag til en præcisering af reglerne om cabotagekørsel, der giver udenlandske lastbilschauffører adgang til at køre fragtture i Danmark.

Ministeren fastslår, at de eksisterende regler om cabotagekørsel har vist sig at være uklare og meget vanskelige at administrere i praksis. Det skaber usikkerhed i erhvervet.

Ikke yderligere liberalisering
– Vi har set en række uheldige eksempler på, at man har forsøgt at omgå reglerne og skabt sig en konkurrencemæssig fordel gennem social dumping. Det må vi have stoppet nu.

– Tiden er ikke inde til en yderligere liberalisering af cabotagereglerne. Det er helt nødvendigt, at vi får de eksisterende regler til at virke efter hensigten. Det er vigtigt, at ikke mindst Kommissionen indser, at det er behovet i den nuværende situation, siger Pia Olsen Dyhr.

Præcisering af regler
Hun opfordrer EU Kommissionen til hurtigst muligt at fremsætte forslag til en præcisering af reglerne, der kan sikre en ensartet håndhævelse af reglerne overalt i Europa. Unfair konkurrence gennem social dumping skal stoppes.

– Vores brev skal ses sammen med de andre initiativer, regeringen har igangsat på dette område. Vi forhøjer bødeniveauet for overtrædelser af cabotagereglerne og forstærker politiets kontrol og efterforskning, udtaler hun.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk