Af Finn Bruun

Direktøren for brancheforeningen for værfter og udstyrsleverandører, Danske Maritime, Jenny Braat, beklager, at IMO – International Maritime Organisation (under FN) –  på sit møde i miljøkomiteen i London nu har besluttet at ændre på indfasningen af krav til ballastvands-løsninger så, at ikrafttrædelsen  bliver yderligere forsinket.

Det er til stor skade for de virksomheder, som har investeret store beløb i godkendte ballastvands-løsninger og for de rederier, som allerede har investeret i ballastvands-anlæg, siger hun og understreget, at det er vigtigt, at IMOs beslutningstagere ikke slækker på de miljømæssige tiltag, som er vedtaget til gavn for både klimaet og sundheden.

“Hvis der opstår en forventning om, at IMOs krav udskydes, også efter de er vedtaget om end ikke fuldt ratificerede, vil det kunne få seriøse konsekvenser for de virksomheder, som ønsker at forske og udvikle inden for nye grønne teknologier. Hvis lovkravene på denne måde bliver udvandet, skaber man tvivl om seriøsiteten i IMO, advarer Jenny Braat, som er lige så uforstående overfor IMOs udskydelse af det ekspertanbefalede krav om lavere NOx.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk