Af Finn Bruun

De skibe, der sejler i Nordsøen og Østersøen samt Den Engelske Kanal har siden 1. januar 2015, skullet nedsætte mængden af svovludledning med hele 90 procent, så luften bliver renere.

Danske skibe ligger helt i top, men reglerne kræver international håndhævelse, så det ikke bliver økonomisk attraktivt at snyde.

Penge at spare ved at snyde
“Medierne peger lige nu på en helt central problematik om håndhævelse af svovlregler. De danske rederier er enige i behovet for beskyttelse af miljø og sundhed, og har bakket op om indførelsen af de nye svovlkrav. Men der er mange penge at spare på at snyde, og derfor er effektiv international håndhævelse af reglerne helt afgørende. Ellers forsvinder gevinsten for miljø og sundhed – samtidig med at lovlydige rederier stilles i en urimelig konkurrencesituation, hvor de taber til dem, der snyder, siger chefkonsulent Jesper Stubkjær, Danmarks Rederiforening.
 
Uanmeldt svovlkontrol
 Rederiforeningen og Miljøministeriet har siden 2007 haft et partnerskab om grøn skibsfart, der bl.a. har fokus på håndhævelse. Forsøg med måling af skibenes svovludslip fra fly og broer er gennemført som en del af partnerskabet.

Alle skibe i alle farvande skal til en hver tid være klar til uanmeldt svovlkontrol, også når de mindst venter det.

Et skib kontrolleres, når det går i havn (havnestatskontrol), men mange skibe sejler blot gennem Nord- og Østersøen for først at gå i havn senere.

Omgår reglerne
Det er især disse skibe, man frygter, bevidst vil omgå reglerne, da chancen for at blive taget i en kontrol er meget lille.

De nye krav har ellers på én gang skåret 90 procent af svovludledningen fra skibene.

Der er omkring 200 dollars at tjene pr. ton brændstof, hvis man bruger heavy fuel i stedet for det godkendte.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk