Det er farligt at bevæge sig rundt på de danske veje – fordi vejene efter efterår og vinter med meget regn er ødelagte med store huller – og kommunerne især er dårlige til at få repareret vejene her i foråret.

Det viser rapporten ”State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur” – der udgives på mandag af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

En af konklusionerne i rapporten, er, at de kommunale veje og broer halser langt efter statsvejene i kvalitet.

Dårlig karantér

De kommunale veje og broer får i FRI’s ‘State of The Nation 2024’, en tilstandskarakter på 3,0, hvorimod de statslige veje og broer får karakteren 4,5.

Mens de statslige veje og broer har en rigtig god tilstand, så har de kommunale veje og broer fortsat et stykke på til karakteren 4. 4 anses for at være god tilstandskarakter, hvor man undgår store ekstraudgifter til akut vedligehold.

”De kommunale veje og broer er ganske enkelt ikke godt nok vedligeholdt,” fortæller adm. Direktør i FRI, Henrik Garver.

Koster på trafiksikkerhed

Det handler eksempelvis om huller i vejen, men også om større vedligeholdelsesproblemer – og det koster på både trafiksikkerhed, trængsel og fremkommelighed.

Han opfordrer til, at der i alle kommuner – og med de folkevalgte i kommunalbestyrelserne og i Folketinget -bliver taget fat på en drøftelse af, hvordan man sikrer at de kommunale veje og broer kommer på niveau med de statslige – men han peger også på, at anlægsloftet og finansieringsproblemer står i vejen.Fald i investeringer

Fald i investeringer

En af årsagerne til de kommunale veje og broers nuværende dårlige tilstand skyldes fald i kommunernes investeringer i vedligeholdelse infrastruktur, er meldingen i rapporten.

”Efterslæbet på de kommunale veje og broer ligger i øjeblikket på 5-10 milliarder kr. men kommunerne er låst,” udtaler Garver.

Nogle kommuner har ikke råd til at investere i deres infrastruktur. Andre kommuner har råd, men må ikke på grund af de økonomiske rammer, der ligger i kommuneaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening, KL.

FRI har en plan

Foreningen af Rådgivende Ingeniørers har dog et forslag til, hvordan de kommunale veje og broer kan blive fri for huller og mere sikre.

”Anlægsloftet skal hæves til vejvedligehold i en periode, så efterslæbet kan indhentes. Men det skal være et løft der er betinget af at kommunerne leverer en styrket indsats på vedligehold,” siger Garver.

Han peger på, at kommunerne skal udarbejde en vedligeholdelsesplan for at få lov til at få andel i et løft i anlægsrammen.

Gunstigere låneramer

Når efterslæbet er indhentet, vil det være billigere for kommunerne er opretholde en god tilstand.

”For de kommuner, hvor det handler om finansiering og ikke begrænsninger i forhold til anlægsloftet, skal der tilbydes mere gunstige lånerammer,” siger Henrik Garver.

Fakta: Om State of the Nation 2024 –

FRI’s ‘State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur’ er en del af en serie rapporter, der hver fjerde år tager temperaturen på den kritiske danske infrastruktur i relation til energi, vand, transport og offentlige bygninger.

Energi- og Klimarapporten udkom i marts og rapporten og Transportinfrastruktur kommer så mandag d. 13. maj.

De efterfølgende to rapporter i seriens 2024-udgave udkommer senere i 2024.

State of the Nation 2024 Transportinfrastruktur er udarbejdet på forlæg fra Rambøll Danmark A/S og med bidrag fra Artelia A/S, COWI A/S, NIRAS A/S, SYSTRA Danmark A/S og WSP Danmark A/S.

 

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk