De små varebiler under 2,5 tons totalvægt og de tunge varebiler over 3,5 tons trak varebilssalget ned både i marts måned og i første kvartal i år.

Derimod gik de mellemstore varebiler frem i begge perioder i år – nemlig 1,1 pct. fra marts 2021 til marts i år – og 1,9 pct. for årets første tre måneder i år i forhold til i fjor. Salget af de mellemtunge varebiler var på 52,2 pct. for marts måned i år – og 52,4 pct. for første kvartal.

At de små varebiler sakker lidt bagud skyldes bl.a. en ny afgifts-beregning i fjor efter WLTP metoden, hvor de tungere varebiler rammer et max-loft for beskatning.

Stigning i marts

Markedsandelen for den tunge vægtklasse faldt med næsten 0,8 procent. Markedsandelen for de letteste varebiler faldt med 0,4 procentpoint i marts.

De letteste varebiler og den tunge vægtklasse falder med hhv. 0,2 procentpoint og 1,7 procentpoint i første kvartal.

Ifølge De Danske Billimportører (DBI) er varebilsalget i marts måned over niveauet for de første to måneder af 2022 men er en et stykke bagud i forhold til de første tre måneder af 2021. Varebilsalget er efter med 11,8 procent i første kvartal.

23,2 pct. bagefter

”Varebilsalget er i marts måned 23,2 procent bagefter samme måned sidste år. Dette skal ses i lyset af en yderst god marts måned i 2021 som bød på 3.766 nyregistreringer som var det højeste i 2021,” siger Mads Rørvig, adm. direktør i DBI.

Han peger på, at der med næsten 2900 nye varebiler i marts er solgt mange biler.

”Men efterspørgslen er højere end hvad tallene reflektere, da delkomponent-manglen i lyset af krigen i Ukraine gør det svært for producenterne at levere,” siger Mads Rørvig.

Stigning i lastbilsalg

Efter afslutningen på marts måned står det klart at lastbilsalget er forbedret i 1. kvartal sammenlignet med samme periode sidste år.

På lastbilsiden er der kommer 529 nye lastbiler er kommet ud på de danske veje i marts i år, hvilket er den bedste måned siden juni 2019. Lastbilsalget i 1. kvartal er 5,8 procent højere end lastbilsalget i samme periode sidste år.

Salget for marts 2022 er også højere end marts 2021 og det skal ses i lyset af en yderst flot marts måned sidste år som bød på 518 nyregistreringer.

1.291 nye lastbiler

De første tre måneder af 2022 har budt på 1.291 nye lastbiler mens de første tre måneder af 2021 bød på 1220 nye lastbiler.

I marts måned er der forskydninger i vægtklassernes salg, de tunge (over 24 ton) stod for 62,4 procent af salget og oplevede derved et fald på 1,3 procentpoint i forhold til samme måned sidste år.

Endvidere faldt de mellemstore lastbiler (mellem 16-24 ton) med 1,0 procentpoint. Til gengæld betød det at de letteste lastbiler (op til 16 tons) øgede deres markedsandel med 2,3 procentpoint.

En tredjedel af salget

I 1. kvartal var det sædvanligvis også de tunge lastbiler (over 24 ton) som stod for størstedelen af salget. Markedsandelen for de tunge lastbiler er steget fra 64,8 procent til 66,4 procent hvis man sammenligner samme periode sidste år.

Derfor står de tunge lastbiler nu næsten for en tredjedel af lastbilsalget. De letteste lastbiler (op til 16 tons) vækstede med en stigning på 1,2 procentpoint og betyder det at de mellemstore lastbiler (mellem 16-24 ton) falder med 2,8 procentpoint for kvartalet.

“Lastbilsalget er absolut tilfredsstillende i 1. kvartal og det er også rigtig godt at se at vi har den bedste måned i over 2,5 år. Lastbilerne er ramt af flaskehalsproblemer, men vi ser nu effekten af den pæne efterspørgsel fra 2021 og de lastbiler som kom i ordrebogen sidste år, men ikke nåede ud i 2021.” siger Mads Rørvig.

Positiv udvikling i bussalg

Marts 2022 viser en positiv udvikling, da måneden fremviser 34 nye busser, mens samme måned sidste år fremviste 25 nye busser.

Til trods for at to ud af tre måneder har fremvist en positiv udvikling, har salget i februar måned som trukket det samlede salg ned, hvilket betyder at bussalget i 1. kvartal falder med 32,1 procent og 52 færre busser i absolutte tal.

”Bussalgets udvikling skal som altid tages med nogle forbehold, da vi analyserer relativt små tal, og da enkelte leverancer eller udeblivelsen af samme kan påvirke udviklingen markant,” siger Mads Rørvig.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk