Det er de unge, der former fremtiden. Sådan har det lydt i generationer fra politikere og organisationer herhjemme.

Det har ikke ændret sig – og senest på DTL-Danske Vognmænds generalforsamling forleden erklærede organisationens formand, vognmand Martin Danielsen fra Fyn, sig åben over for nytænkning fra de unge vognmænd.

”Vi har som organisation brug for det input, de erfaringer og dét perspektiv, som vores unge up-and-coming-vognmænd kan bidrage med. Fordi det er den eneste måde, vi som organisation hele tiden kan blive klogere på, hvad vi kan gøre bedre,” sagde Martin Danielsen.

I løbende dialog
Som organisation er DTL forpligtet til også at se på branchen og på hele organisationen.
”Så jeg for min del ser rigtig meget frem til at være i løbende dialog med den gruppe af unge – og forhåbentlig efterhånden flere endnu – om deres ønsker og behov og krav til en brancheforening.

Martin Danielsen mente også, at de unge vognmænd kan bidrage til at få løftet transporterhvervets brug af IT op på det nødvendige niveau, så ikke bare virksomheden internt men også kunderne får glæde af digitaliseringen.

Han henviste her til det særlige tema om IT i årets konjunkturundersøgelse fra DTL, hvor kun en tredjedel anvender IT til at forbedre indtjeningen af kunderne i form af online fakturering og online booking.

De unge og IT
”Med skyldig respekt for de gamle vognmænd, så tror jeg, at det er her, ungdommen kan bidrage med et løft. Den såkaldte ”digitale generation”, der er opvokset med IT fra fødslen, skal ind i branchen og løfte os op på niveau.”

DTL-formanden kom samtidig ind på social dumping som en hindring for at rekruttere unge til chaufførjobs i transporterhvervet – for sporene skræmmer. Men det er på grund af realiteterne på vejen med social dumping og ikke på grund af selve debatten, at de unge trækker sig.

”Livet som vognmand og chauffør er hårdt. Den frihed, som vi i erhvervet kender, har de unge endnu ikke stiftet bekendtskab med. Så her ligger en klar formidlingsopgave. De unge er jo ikke dumme. De ved da godt, at hvis de skal leve for en rumænsk lønning i Danmark, så er det ikke muligt at stifte familie og skabe et hjem,” sagde Martin Danielsen.

Barriere for chaufføren
Men også forandringerne i samfundet er en barriere for den traditionelle chauffør, der tidligere fik stort kørekort i militæret. Danmark er et anderledes samfund end for 25-35 år siden. Prestige, medier, sociale medier og familiemønstre fylder meget mere og giver andre betingelser.

”Jeg tror, at det spiller ind, at vi som samfund har lagt mere og mere vægt på boglige kompetencer, og der er meget bureaukrati og mange regler, som nogle bliver skræmt af. I DTL kæmper vi en hård kamp for at redde erhvervet fra at blive udhulet indefra af unfair konkurrence og urimelige forskelle i erhvervsvilkår. Dét er DTL’s store bidrag til at sikre en fremtid for unge i transporterhvervet,” sagde Martin Danielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk