I ni ud af 10 højresvingsulykker er cyklisten blevet ramt af lastbilens forhjul eller forreste højre hjørne. Nu skal en ny kampagne minde cyklisterne om, hvordan de passer på sig selv. Samtidig sættes der ind med bedre uddannelse af chaufførerne.
 
”Undgå højresvingsulykker – hold øje og hold afstand til lastbilens forhjul”. Det budskab vil blive gentaget igen og igen i den kommende tid i en ny, landsdækkende kampagne, der skal forebygge de voldsomme højresvingsulykker.

Kampagnen vil blive vist i tv og langs cykelstierne i landets fire største byer, København, Aarhus, Aalborg og Odense.
 
Færre ulykker
Antallet af dræbte og tilskadekomne cyklister i højresvingsulykker er faldende. Men af cirka 15-20 pct. af alle ulykker med dræbte cyklister gennem de seneste 10 år har årsagen været en højresvingsulykke mellem en lastbil og en cyklist.

Det tal skal ned, og derfor er 14 forskellige parter gået sammen med Transportministeriet og Justitsministeriet i spidsen for at forebygge de alvorlige ulykker i trafikken.
 
”Med denne kampagne er vi kommet godt i gang med at føre den højresvingsstrategi, som justitsministeren og jeg lancerede sidste år, ud i livet. Det er et vigtigt arbejde, for selv om antallet af ulykker ser ud til at falde, skal vi fastholde fokus på at undgå ulykkerne,” siger Transportminister Magnus Heunicke (S).
 
Fakta – gode råd til cyklister:
•    Hold øje med lastbiler, når du nærmere dig et kryds eller holder i et kryds. Hold især øje med lastbiler ved siden af eller bag ved dig.
•    Kør først frem, når du har sikret dig, at lastbilen holder stille.
•    Hvis du ikke er sikker på, at lastbilen holder tilbage for dig, så stop og vent, til den er kørt om hjørnet, før du cykler videre.
•    Det farligste sted, du kan være, er tæt på lastbilens forhjul, lige når den skal svinge. Hold derfor afstand til forhjulet.
•    Kør ikke for hurtigt, når du nærmer dig og passerer et kryds.
•    Koncentrér dig om trafikken – brug ikke mobil og hør ikke musik, når du cykler.

Fakta – uddannelse af chaffører:
Efter sommerferien vil der blive sat ind for at styrke uddannelsen og efteruddannelsen af lastbilchaufførerne. Det skal gøre chaufførerne bedre til at indstille lastbilens spejle og lære dem at sikre godt udsyn gennem ruderne, så chaufførerne ikke overser cyklister.
 
Samtidig vil der på udvalgte transportvirksomheder blive uddannet nogle chauffører, der har som ansvar at sikre, at deres kollegaer ved, hvordan de undgår højresvingsulykker, når de kører i trafikken.
 
Samarbejdspartnerne:
Kampagnen er blevet til i samarbejde mellem 14 virksomheder og organisationer:
Transportministeriet, Trafikstyrelsen, Justitsministeriet, Vejdirektoratet, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, Politiet, Cyklistforbundet, Rådet for Sikker Trafik, DTL (Dansk Transport og Logistik), ITD (Brancheorganisation for den danske vejgodstransport), 3F Transportgruppen, Danske Busvognmænd, De Danske Bilimportører, Dansk Selskab for Retsmedicin.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk