Tyskerne har forlænget deres aftale om vejafgifter med tre år. Det betyder en årlig milliardindtægt for den tyske statskasse.

Den tyske transportminister, Alexander Dobrindt, lover, at indtægterne er øremærket til vejinfrastruktur.

”Vejafgiften for lastbiler er et vigtigt bidrag til at finansiere Tysklands vejinfrastruktur. Med beslutningen sikrer vi os indtægter i milliardklassen og udvider brugerbetalingen,” siger den tyske transportminister Alexander Dobrindt i en pressemeddelelse.

Yderligere 1.100 km vej
Tyskland forlænger perioden for betaling af vejafgift frem til den 31. august 2018. Samtidig udvider tyskerne det eksisterende afgiftsbelagte vejnet med yderligere 1.100 km vej. Den nuværende vejafgift for lastbiler i Tyskland tager udgangspunkt i en totalvægt på 12 ton. Fra 1. juli 2015 sænkes vejafgiftsgrænsen, så den gælder køretøjer med en totalvægt fra 7,5 ton.
 
Bruttoindtægten for den tyske stat var i 2013 på knap 33 mia. kroner. Fra Danmark følger ITD processen i Tyskland tæt, fordi brancheorganisationen ser det som en vigtig opgave at rådgive de medlemmer, der kører i Tyskland og Europa, om de gældende vilkår.

Det vækker tilfredshed i ITD, som peger på, at pengene bør gå til at udbedre nedslidte veje og vejbroer. Det vil ikke alene fjerne flaskehalse langs det tyske vejnet, men også øge effektiviteten i transportsektoren.

Vil fjerne flaskehalse
”Aftalen om den tyske vejafgift betyder, at vi forhåbentligt kan fjerne flaskehalsene i det tyske vejnet. Det betyder øget effektivitet. Derfor er vi heller ikke imod, at tyskerne forlænger vejafgifterne. Vi forventer dog, at der bliver tale om gennemsigtige og enkle regler, som er i tråd med EU’s linje. Grundholdningen i ITD er, at vejafgifter skal være ens for alle aktører i markedet, og at de ikke må blive en politisk malkeko. Indtægterne skal komme transportsektoren til gode i form af bedre infrastruktur,” siger Anders Jessen, chefkonsulent i ITD.

Den tyske vejafgift for lastbiler trådte i kraft januar 2005 og omfatter de cirka 12.800 km motorveje i Tyskland og siden august 2012 også en del af Tysklands 1.200 km motortrafikveje.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk