Kronprins Frederik klippede snoren – og så var Danmarks dyreste infrastrukturløsning næst efter Storebæltsbroen klar til at blive taget i brug.

Erhvervschauffører glæder sig over at spare op til en halv times kø-kørsel gennem Silkeborg i myldretiden på deres vej mellem Øst- og Vestdanmark. 18 kilometer er det sidste lille motorvej, der åbnede i dag.

Motorvejen – der går parallelt med den gamle hovedvej 15 fra Aarhus til Herning, og snart videre til Holstebro og Vestkysten – går gennem én af Danmarks smukkeste egne ved Søhøjlandet og Silkeborg. De mange broer vidner om det kuperede landskab omkring Gudenåen.

10.000 besøgende
Efter fire dages festligholdelse i hele Silkeborg kulminerede Danmarks Største Vejfest i dag, da snoren blev klippet af kronprinsen til den nye motorvej.   Indvielsen foregik på motorvejen i Silkeborg midt imellem to store broer, og flere tusinde borgere overværede selve indvielsen.
 
Det er svært at opgøre, hvor mange der deltog i den geografisk spredte begivenhed, men et forsigtigt bud er omkring 10.000, oplyser Vejdirektoratet.
 
En bilkortege med omkring 600 biler afsted på motorvejen. 425 elbiler deltog i kortegen og satte dermed en officiel verdensrekord for elbilkørsel i parade.  
 
For regionen og landet
Silkeborgmotorvejen betyder udvikling og fremgang i hele regionen
Inden snoreklippet var der taler ved Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt, borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum og Vejdirektør Jens Holmboe.  
 
Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt fokuserede i sin tale blandt andet på, at beslutningen om motorvejens placering havde et meget langt tilløb og var meget omdiskuteret:  
 
”Da vi tilbage i 2009 vedtog anlægsloven, var der ikke meget, der tydede på, at vi i dag skulle samles så mange under så festlige rammer for at fejre dette unikke motorvejsprojekt. Det var vigtigt for os politikere, for Vejdirektoratet og for Silkeborg Kommune, at I fik en vej, som I kunne blive glade for. Derfor blev vejen projekteret, planlagt og bygget med et meget stort fokus på, at den skulle passe så godt som overhovedet muligt ind i både de naturskønne områder, som I har så mange af her i Søhøjlandet, men også passe ind i det by-område, som motorvejen skulle gå igennem. Jeg kan bare sige, at jeg synes, det samlede resultat er blevet utroligt flot. Og det er blevet et byggeri, som I kan være stolte af her i byen,” sagde minnisteren.
 
Bedre at drive virksomhed
Borgmester Steen Vindum fra Silkeborg Kommune talte om den betydning, som Silkeborgmotorvejen får for byen og for regionen fremadrettet:
 
”Silkeborgmotorvejen får stor betydning for Silkeborg Kommunes muligheder for vækst og udvikling. Vi er allerede flere end 90.000 indbyggere og er godt på vej mod de 100.000. Verden bliver mindre, når både borgere, virksomheder og turister endnu hurtigere og nemt kan komme til og fra Silkeborg. De nye boligområder og de nye erhvervsområder tæt på Silkeborgmotorvejen gør det endnu mere attraktivt at bo og drive virksomhed i Silkeborg”, sagde borgmester Steen Vindum, Silkeborg Kommune.
 
Vejdirektør Jens Holmboe takkede i sin tale byens borgere for den store tålmodighed, de havde udvist under anlægsarbejdet de sidste fem år. Og han glædede sig over det færdige resultat, som han var sikker på, ville komme byen til stor gavn.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk