Af Finn Bruun

Stigende dansk fokus på vækst i arktisk sejlads bakkes op af strategiske initiativer og parathed til at klare de miljømæssige og sikkerhedsmæssige udfordringer i polarkulden.

I takt med at isen løsner lidt af sit favntag i de arktiske farvande, er sejlads med gods både i østlig og vestlig retning nær Nordpolen rykket nærmere. Der mange sømil og dermed millioner at spare frem for at sejle gennem Suez kanalen.

Men hverken Nordøst- eller Nordvestpassagen når Suez- eller Panamakanal-niveau de første mange år. Øget sejlads på Grønland er derimod aktuel allerede nu.

Danske pionerer
De danske rederier er i høj grad pionerer, når det handler om sejlads i arktiske farvande.  Nordic Bulk Carriers har flere gange været igennem Nordøstpassagen med fragt fra Murmansk til Kina og sendte i september den første bulkcarrier i nordvestlig retning fra Finland til Vancouver.

Samtidig vil mineraludvindingen i Grønland give øget skibstrafik på Grønland, hvor Royal Arctic Line står for godsstrømmene.

Nu skal en dansk strategi for de maritime aktiviteter i Arktisk være med til at understøtte de danske aktiviteter.

Seminar hos Royal Arctic Line
Det første skridt var et seminar forleden hos Royal Arctic Line i Aalborg for politikere, eksperter, journalister, rederier og myndigheder, og der var bred enighed om kursen.

“Det var meget positivt. Alle tænkelige stakeholders var til stede, og vi har haft en rigtig god dialog og er enige om nødvendigheden af en dansk strategi på området. IMO’s polarkode vil lægge det internationale snit for sejladsen, men vi vil gerne ’nurse’ pionererne, så de kan komme relativt let omkring, hvis de er godt forberedt, siger vicedirektør i Danmarks Rederiforening Jan Fritz Hansen.

Bæredygtig issejlads
Den maritime strategi for Arktis er en udspringer af regeringens vækstplan for Det Blå Danmark. Danmarks Rederiforening og Søfartsstyrelsen begynder nu arbejdet med at formulering en strategi på skrift, der efter planen skal til høring på et seminar i Nuuk i løbet af sommeren.

“Det afgørende er, at strategien har en dobbelt bæredygtighed: Der skal tages de nødvendige hensyn til miljø og sikkerhed, men det skal også være rentabelt for rederierne og for indbyggerne i Grønland. Den balance blev der også udtryk bred enighed om, siger Jan Fritz Hansen.

Foto: ArktiskSejlads

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk