Af Finn Bruun

DFDS’ konkurrence-sag om Eurotunnels færgeopkøb fik ingen appel-afklaring i forleden. Der skal fortsat ske yderligere juridisk granskning.

Der blev ikke indgivet nogen appel inden tidsfristen forleden for den afgørelse, som den engelske Competition Appeal Tribunal kom med i december 2013 omkring Eurotunnel og SCOPs ejerskab af My Ferry Link på Den Engelske Kanal. 

My Ferry Link afløser det konkursramte SeaFrance, og giver det statslige Eurotunnel fordelen af både at have tunnel og færger.

Flyttede færger til nyt selskab
Appel-instansen, Competition Appeal Tribunal, besluttede 4. december sidste år, at Competition Commission skulle foretage en yderligere undersøgelse af et punkt omkring Eurotunnels køb af bestemte aktiver fra det lukkede franske færgeselskab SeaFrance.

Tre færger fra SeaFrance videreføres nu som My Ferry Link – i konkurrence med DFDS’ aktiviteter på Den Engelske Kanal. Spørgsmålet er, om Eurotunnels køb fra SeaFrance må betegnes som en virksomhedsovertagelse eller køb af aktiver.

Overkapacitet på forbindelsen
Competition Commissions afgjorde ellers den 6. juni 2013, at Eurotunnel skulle ophøre med færgedrift fra havnen i Dover efter, at DFDS havde klaget over unfair konkurrence fra det statslige Eurotunnel og det fagforeningsejede SCOP, der overtog SeaFrance’s aktiviteter på short sea markedet mellem England og Frankrig.

Denne afgørelse blev så returneret af appel-instansen, der har krævet yderligere juridisk afklaring. DFDS har tidligere tilkendegivet, at der med My Ferry Link er massiv overkapacitet på ruten, så det ikke er muligt at opretholde rentabel drift.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk