Modulvogntogene forventes her i 2014 for alvor at få succes. Det oplyser DTL, Dansk Transport og Logistik.

En række aktiviteter fra Vejdirektoratet vil således gøre det lettere for enkeltvirksomheder og transportcentre at komme med i forsøget med modulvogntog.

I forhold til virksomhederne vil der ifølge DTL først og fremmest blive givet mulighed for differentieret tilladelse til flere vogntyper, så der i fremtiden kan tildeles fire typer tilladelser afhængig af modulvogntogenes størrelse.

Tilladelse med tidsafgrænsning
Der vil bl.a. kunne gives tilladelser med tidsafgrænsning, hvor kørsel hele døgnet ikke kan godkendes – samt på særlige strækninger så som industriområder, på betingelse af, at hastigheden er lavere end 15 km/t.

Endelig kan Vejdirektoratet nu i særlige tilfælde, efter aftale med politiet, give tilladelse til overskridelse af vognbanelinjer i forbindelse med kørsel gennem for eksempel tosporede rundkørsler.

Tilpasse til individuelle behov
”De fire initiativer enkeltvis eller i kombination vil gøre det muligt for den enkelte virksomhed at tilpasse modulvogntogskørslen netop til virksomhedens individuelle behov med hensyn til materiel og kørselsmønster. Det har været et ønske længe fra flere af DTLs medlemmer, og det skal derfor nok blive brugt flittigt”, vurderer DTLs erhvervspolitiske chef Ove Holm.

DTL har siden muligheden for virksomhedsordning blev indført i 2009 arbejdet på at få større tilpasningsevne fra myndighedernes side ind i forsøgsordningen. En politisk aftale blandt Folketingets partier bortset fra Enhedslisten banede endelig vejen for de nye muligheder.

Kommuner været flaskehalse
I forhold til kommunerne har Vejdirektoratet gjort det nemmere for dem at komme igennem processen, når en vognmand ansøger. De lokale vejmyndigheder har ifølge Ove Holm ofte har været flaskehalsen, når der skulle gennemføres virksomhedstilpassede ordninger, men det bliver der forhåbentlig rettet op på, siger han.

”Der kommer nu en opdateret og udvidet vejledning til kommunal sagsbehandling af ansøgningerne, og Vejdirektoratet tilbyder også at screene det berørte vejnet for at identificere problematiske lokaliteter. Kommunerne får samtidig et katalog med typeeksempler på de mest almindelige ombygninger af vejnettet. Alt i alt en stor hjælp, der alt andet lige må være med til at forkorte sagsbehandlingstiden og lette ansøgningen for vognmanden,” siger Ove Holm.

Mere overskueligt
Vejdirektoratet har samtidig udarbejdet et zoombart kort for modulvogntogsvejnettet, der skulle lette oversigten for alle parter under modulvogntogsforsøget, der er planlagt til at løbe frem til 2016.

En dugfrisk og uvildig svensk undersøgelse pegede for få dage siden på, at modulvogntog er involveret i færre ulykker end andre lastbilvogntog.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk