De fleste lastbilsproducenter har vist prototyper på lastbiler, som de måske kommer til at se ud i fremtiden – bl.a. viste MAN på forrige IAA truckshow i Hannover deres ”Concept S” med trækker og trailer i samarbejde med trailerproducenten Krone.

Fremover vil en lastbil blive designet, så den opfylder bestemte formål – f.eks. til renovation, eksportkørsel og entreprenørkørsel. Vi vil se endnu flere krav – bl.a. til CO2 udslip.

”Vi vil se lastbiler, der udvikles i takt med flere miljøkrav – og vi har allerede set plug-in hybrid fra MAN med eldrift i byer, og Scania viser biler med strøm fra luftledninger – og flere producenter har vist selvkørende lastbiler. Men det kommer sammen med internationale krav også an på, hvad samfundet vil betale for at blive miljørigtigt,” siger Christian Barsøe, adm. direktør i MAN Truck & Bus Danmark A/S.

Ny teknologi styrer design
Meget ny teknologi vil fylde så meget, at designet på bilerne nødvendigvis bliver ændret. Euro 6 motorerne betød bl.a. større luftindtag fordi teknikken kræver mere køling. Det er alligevel lykkedes at holde et meget klassisk design af førerhusene.

MAN har måske endnu ikke valgt et så futuriske design – og har ikke som andre producenter helt ændret designfilosofi. Mercedes-Benz har helt ændret design på sine biler og Volvo har også satset meget på aerodynamik og moderne belysning.

”I dag handler det om totaløkonomi, TCO – Total Cost of Ownership. Kvalitet og troværdighed er i højsædet, for det går ikke med skuffede kunder. Så selve køretøjets pris kan ikke stå alene. Værksted, eftermarked, køretøjets brændstoføkonomi og det, som vi kalder MAN Solutions (kundespecifikke serviceaftaler og finansieringsmodeller red.) – det betyder rigtigt meget.,” siger Christian Barsøe.

Under VW-paraply med Scania
MAN er sammen med Scania nu sammen under den store VW-paraply, men ledelsen her ønsker at beholde de to mærker – men med mulighed for at udnytte bl.a. fælles indkøb og produktion for at forbedre netop TCO. Bl.a. kommer Scania i fremtiden til at levere gearkasser til MAN, hvor de før blev købt hos ZF.

En vognmand har ikke altid mulighed for at være først ude med dyr miljø-teknik, for ham er konkurrenceevnen altafgørende. I forvejen er en dansk vognmand ofte hårdt ramt af særregler og beskatning. Politikere har mange ønsker – f.eks. at køre skrald om natten i el-drevne skraldebiler og el-komprimatorer. Men teknikken er meget dyr – og det vil borgere sjældent betale for.

Friske varer kræver lastbiler
Mange borgere er heller ikke så glade for lastbiler i byerne, men de kræver friske varer på hylderne i supermarkedet – og nybrygget kaffe og frisk juice på cafeerne. Det kræver transport med lastbil.

”Det er vigtigt at give transportbranchen gode rammevilkår. Det vil løfte branchen. Nogle politikere ønsker eksempelvis at indføre lavere totalvægte eller el-køretøjer i byzoner, men det gør det svært at distribuere varer uden at køre rigtigt mange gange. Det er væsentligt at kunne opdatere den politiske virkelighed – måske ved at invitere politikere på besøg hos distributører og lastbilfabrikker, så de kan se, hvad der er ønskværdigt og realistisk. I dag har vi i forhold til mange andre lande i EU, specielle regler for totalvægte og vogntogslængder – og dermed andre krav til bilfabrikkerne mht. homologation. Danske særregler gør det, alt andet lige, dyrere for vognmanden at være konkurrencedygtig,” siger Christian Barsøe.

Udenlandske chauffører
Konkurrencen og det frie marked i EU betyder, at eksportlastbilerne er standardiserede og oftest køres af udenlandske og lavere lønnede chauffører. Sidstnævnte er nødvendigt for branchens konkurrencesituation så længe løn og arbejdsmarkedsregler ikke er ensartede i EU.

Dansk indenrigskørsel er derimod ofte specialiseret – det kræver bl.a. sprogfærdigheder, og derfor er størsteparten af chaufførerne danske m. national overenskomst.

I DBI’s bestyrelse
Christian Barsøe blev for cirka elleve måneder siden medlem af bestyrelsen i De Danske Bilimportører – og her arbejder man sammen med organisationer som DI og FDM samt produktkolleger, for at opnå de bedst mulige rammevilkår for branchen. I den forbindelse har DBI løbende dialog med Trafikstyrelsen og politikere.

”Det handler om at afmystificere lastbiler – og det vil vi gerne hjælpe politikerne med. Det daglige arbejde med distribution af fødevarer, pakker, energi og renovation skal jo løses fornuftigt,” siger Christian Barsøe.
 
Med MAN og Barsøe i over 75 år
Historien om MAN i Danmark er en sønderjysk familiekrønike, som sagtens kunne være blevet filmatiseret i lighed med TV serien Bryggeren.

Siden 2011 har nu 47-årige Christian Barsøe været adm. direktør for MAN Last og Bus A/S Truck & Bus Danmark A/S med domicil i Greve, men indtil 1987 lå forretningen i Aabenraa Padborg. Det var Christian Barsøes bedstefar Christian, som fik agenturet for MAN i 1939, da firmaet hed Nordisk Autoimport A/S.

Dengang blev MAN lastbiler især solgt i det sønderjyske. Det har ændret sig betydeligt til i dag.
Nu ligger MAN nummer tre i vægtgruppen over 6 ton med en markedsandel på 20,4 procent til og med juli i år. I det tunge segment endda side om side med Scania.

Fra bedstefaderen i 1976
Bedstefaderen overdrog MAN-agenturet til sønnerne Paul, Christians far, og Bent i 1976, og de døbte firmaet om til ”Dan M.A.N. Lastvognsimport I/S”. Et par år efter kom Skandinavisk Motor Co. ind i selskabet i forbindelse med lanceringen af MT-modellen (en lille MAN lastbil med VW LT førerhus) – men fortsat med brødrene i ledelsen.

Christian Barsøes far døde allerede i 1980 efter en tragisk drukneulykke i Frankrig, da Christian var 12 år gammel. Fabrikken valgte derefter selv at overtage importselskabet og døbte det om til MAN-VW Last og Bus A/S – og indledte arbejdet med at gøre MAN landsdækkende. I 1987 flyttede importselskabet så til København.

Storfordele
I dag er MAN en del af VW gruppen – i lighed med konkurrenten Scania og VW Nutzfahrzeuge og alle erhvervskøretøjer er samlet i deres egne gruppe med storfordele ved bl.a. indkøb.

Christian Barsøe havde fået bilbranchen ind med modermælken – så efter sin studentereksamen i Aabenraa arbejdede han et halvt år hos MAN i Australien og bagefter et halvt år hos køleselskabet Carrier i Schweiz.
Uddannelse hos SMC
Derefter blev det til en Niels Brock handelseksamen efterfulgt af et treårigt arbejds- og uddannelsesforløb hos Skandinavisk Motor Co. Her blev det til en HA uddannelse, og Efterfølgende startede han som det første hold elever på Niels Brocks bilakademi og blev biløkonom i 1996.

Så gik turen tilbage til MAN – tids nok til premieren på den nye TGX omkring år 2000. Derefter blev det til job som salgschef for Danmark og senere storkundechef med ansvar for hele Norden. Efterfølgende blev det til jobbet som salgsdirektør for MAN Scandinavien.

Ikke groet fast hos MAN
Christian Barsøe synes ikke, at han har været groet fast i MAN, for der er så mange muligheder i koncernen, som førte til jobbet som direktør for knap tre år siden (i maj 2011) og senest adm. direktør i 2015.

Det blev også til bestyrelsesjob i De Danske Bilimportører for elleve måneder siden. Her repræsenterer han landets lastbilimportører med fokus på busser og lastbiler i retning af teknik og politik.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk