30 medlemmer er der fra begyndelsen i den nye specialforening i DTL-regi – Specialforeningen for Kurér- & Varebils Transportører.

11 af de 30 medlemmer var med til den stiftende generalforsamling, der blev holdt i Iveco Danmarks lokaler i Glostrup.

Formand blev initiativtageren til foreningen, Thomas Jensen, Rødekro Kurér. Han havde meldt sig ud af DTL, da specialforeningen ikke blev en realitet i begyndelsen af forløbet – men nu er han naturligvis inde igen.

Vigtigt for omdømmet
”Jeg fik talt med underdirektør Ove Holm fra DTL, og vi fik sat arbejdet i gang igen. Vi har været træt af tingenes tilstand i mange år. Vi har bl.a. været meget udsat for firmaer, der startede op og gik konkurs flere gange. Vores nye forening er vigtig for at forbedre branchens omdømme og til at få ordnede forhold – bl.a. løn- og prismæssigt,” sagde Thomas Jensen.

Det første, er skal ske efter foreningen nu er en reaitet er, at bestyrelsen skal arbejde på et tilladelseskrav under rimelige rammer for vognmænd, der kører bil for fremmed regning under 3.500 kg., oplyste Thomas Jensen.

Ove Holm var så selv som i går vendt hjem fra møder i Bruxelles i regi af IRU, den internationale vejtransport union – og dér havde han kunnet fortælle, at Danmark fik sin specialforening, som nu ser ud til at kunne blive en realitet i EU’s medlemslande.

Fedt at være her i dag
”Det er fedt at være her i dag. At vi er lykkedes med den nye forening, som dog formelt først skal godkendes på en bestyrelsesmøde i DTL i begyndelsen af februar. Mange andre lande kæmper med de samme problemer som vi gør herhjemme. Nu kan vi få hævet så at sige barren i branchen – og få ordnede forhold,” sagde Ove Holm.

Han håber på en koordinering i EU, hvor flere lande er på plads. Bl.a. i Sverige er man langt med regler for varebiler, der bl.a. er omfattet af en godskørselslov. På den måde undgås bl.a. social dumpning.

Oplæg til Kommissionen
”Bedre forhold for varebilstransport var på tapetet i EU i 2010, men blev ikke gennemført. Nu går vi i gang igen i IRU regi, og jeg skal sammen med min franske kollega udarbejde et udkast til IRU, som så vil foreligge det for kommissionen,” sagde Ove Holm.

30 medlemmer er en god start – men konsulent i DTL, Jesper Ilsø, tror på en fordobling af medlemmer inden for det næste år. Men der er jo langt igen – for der er vel omkring 5.000 transportvirksomheder, der kører med varebiler.

Om at vise resultater
”Jeg skal bl.a. stå for kontakten med politikere, så jeg så gerne, at vi nåede over antallet af politikere i Folketinget – altså 179. Det gælder jo også om at vise resultater,” sagde Ove Holm.

I Sverige har man ikke gule nummerplader til varebiler, men en rød førerbog, hvor alle transporter med gods på biler under 3,5 tons skal registreres – også hvis man bruger familiens Volvo V70, som dagens gæstetaler, John Woxström fra Sveriges Åkeriföretag, fortalte om.

Politisk flertal
Der er dog mulighed for, at der politisk herhjemme kan komme øgede krav til varebiler – kun Liberal Alliance er imod et beslutningsforslag fra Dansk Folkeparti. Her peges der bl.a. om kapitalkrav til varebilsvognmænd – måske på 30.000 kroner, hvor der i dag betales 150.000 kroner, som dækker to lastbiler.

Politisk vil man kikke til udlandet – bl.a. Sverige. En lovændring ville kunne komme på tale allerede til sommer – men det kommer an på et eventuelt folketingsvalg inden.

Vedtægterne på plads
Slagets gang på den stiftende generalforsamling blev styret af dirigenten, chefjurist hos DTL, John Roy Vesterholm, som sørgede for af vedtægterne var på plads inden bestyrelsen blev valgt – og den blev konstitueret.

De nye medlemmer, som ikke i forvejen er medlem af DTL, som er obligatorisk, skal betale 3.700 kr. i årligt kontingent plus 1.500 kr. i foreningskontingent i den nye forening. Dertil 500 kr. for hver ansat. Samlet altså 5.260 kr. plus medarbejder-prisen. Der betales ikke indskud. Priserne svarer til det, det koster at være med i de andre af DTL’s specialforeninger.

Den nyvalgte bestyrelse:
Formand: Thomas Jensen, Rødekro Kurér.
Næstformand: Søren Christensen, PT Reg 66, Ølgod.
Sekretær: Hans Sørensen, JL Bud, Grindsted.
Kasserer: Flemming Riismøller, Kurér-Experten, Ishøj.
Menigt medlem: Jacob Holm, A-Way, Karlslunde.
Suppleant: Assad Khilji, Transport 24, Glostrup.
Revisor: Leif Jespersen, Leifs Transport, Hadsten.
Revisorsuppleant: Bjarne Olsen, Clifford Constructors, Glostrup.

 

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk