På forårets indledende møder i Bruxelles i denne uge blev DTL-direktøren valgt til vicepræsident for Comité de Liaison Transport de Marchandise de L’IRU (CLTM).

Det er IRU’s forbindelseskomité til EU-systemet. I komiteen er samtlige organisationer i EU’s 28 lande samt Norge og Schweiz repræsenteret, og den drives til daglig af IRU’s kontor i Bruxelles under ledelse af danskeren Michael Nielsen.

Direktør for Nordic Logistics Association Søren H. Larsen ser det som en klar styrke for det nordiske samarbejde, at NLA nu har en repræsentant i den komité, der fastlægger strategien for IRU’s arbejde med EU-anliggender.

”CLTM-gruppen” er en rigtig vigtig del af IRU arbejdet på verdensplan, og EU-delen tages meget seriøst i IRU. Samtidig lyttes der i Bruxelles til IRU, som er en meget aktiv og synlig repræsentant for vejtransporten blandt de mange lobbyister i EU systemet. NLA har nu en god mulighed for at sætte dagsordenen”, siger Søren H. Larsen.

CLTM komiteen har på mødet i denne uge blandt andet haft nyt forslag til EU-direktiv om lastbilers vægt og dimensioner på dagsordenen.

Forslaget er nu undervejs i Europa-Parlamentet, og der er indkommet ikke færre end 365 ændringsforslag til EU-Kommissionens forslag til direktivet. Ønskerne har gået i alle mulige retninger, og politikerne i transportudvalget har været splittede.

”Frem til afstemningen i Parlamentets transportudvalg den 18. marts ser det dog nu ud til, at der vil kunne opnås enighed om at åbne for grænsekrydsende trafik, der er længere og tungere end de harmoniserede dimensioner – takket være omfattende lobbyindsats fra IRU og NLA”, siger Søren H. Larsen.

NLA har med støtte fra IRU været med til at mobilisere de nordiske medlemmer af Europa-Parlamentet for at danne en fælles nordisk front, der vil kæmpe for længere og tungere lastbiler – og for grænseoverskridende modulvogntog.

Den fælles nordiske lobbyindsats har også haft til opgave at afværge angreb på de særlige nordiske vægtgrænser med 48 tons vogntog og det, der er tungere.

Erik Østergaard er den ene af CLTM’s to vicepræsidenter – den anden er østrigeren Peter Tropper fra AISÖ, der blev genvalgt for en ny periode.

Franskmanden Florence Berthelot fra FNTR blev valgt som præsident for komiteen. Valgperioden for alle forløber frem til foråret 2015.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk