Det er de enkelte kommuner, der generelt skal stå for trafikafviklingen på gaderne, men efterhånden er det direkte kaotiske situationer, der udspiller sig i de større byer, så nu vil flere landspolitikere kræve en løsning.

”Borgerne kræver forsyninger, og ikke mindst i en by på størrelse med København er det påkrævet, at distributionen foregår med lastbiler og store varebiler. Men det er svært, når bl.a. Borgerrepræsentationen ikke har forståelse for logistik. Derfor må vi fra Folketinget presse på for at få en fornuftig løsning, siger Kristian Pihl Lorentzen, Venstre.

Han peger på muligheder for levering af varer på flere tider af døgnet, og mulighede for dedikerede aflæsseområder, hvor lastbiler og varebiler kan holde i de forholdsvis korte perioder, det drejer sig om. Det vil løse trængselsproblemerne i byerne.

Levering i ydertimer
”Det kan jo sagtens være lydløse el-køretøjer, som jo findes i dag, og som kan levere varer i ydertimer. Det er bare trist, at Københavns Kommune har fungeret som stopklods for konstruktive løsninger, siger Pihl Lorentzen.

Her er han på bølgelængde med sin kollega i Trafikudvalget, Kim Christiansen fra Dansk Folkeparti.

”Vi kender jo alle til problemet, som ikke mindst skyldes Københavns Borgerrepræsentation, som gør alt for at genere bilisterne i byen – med snævrere gader, ændring af ensrettede gader og parkeringsproblemer. Men her er der jo ikke tale om privattransport i personbiler, men om godstransport i erhvervskøretøjer, siger Kim Christiansen.

Forsynings-sikkerhed
Han understreger, at det her handler om forsyningssikkerhed i byerne, og den skal være i orden. Folk kan tage toget ind til byen. Det kan godset ikke. Problemer med distribution betyder fordyrelse af varerne, siger han.

Hos Kjøbenhavns Vognmands Laug siger adm. direktør Niels Erik Nielsen, at der i realiteten kun er en time til at levere varer på Strøget i København.

”For der er ikke bemanding i butikkerne i de fleste forretninger før klokken 10 om formiddagen, og klokken 11 må varebiler og lastbiler ikke være der – så vanker der bøder. Vi har medlemmer, som er nødt til at sende tre biler ind tre forskellige steder på Strøget for rent fysisk at nå det.  Derfor kan de ikke være fyldt op fra begyndelsen, siger Niels Erik Nielsen.

Lastbiler er ikke besluttet
Han peger også på, at den største udfordring er bystyret, som ikke har besluttet, at byen forsynes med lastbiler.

”Man kunne forestille sig sikrede bure udenfor butikkerne eller tæt på butikkerne, så varerne kunne leveres før klokken 10 – bure, som så kunne slås sammen bagefter, så de ikke ødelagde idyllen i byen. Vi har også foreslået bedre aflæsningssteder – eksempelvis ved Nytorv/Gammeltorv, hvor last- og varebilerne kunne til, og hvor der kunne være en asfalteret eller flisebelagt areal uden kantsten, så pallevognene kunne komme frem, siger Niels Erik Nielsen.

Borgmester vil have udspil
Branchen har været til møde med borgmester Morten Kabell (EL), og han lovede at se på det, men han ville gerne have et konkret udspil.

”Vi har jo i udlandet set, at det kan fungere. Pladser i byen, der er reserveret af- og pålæsning af varer eksempelvis fra kl. 9 til 12. Det så jeg allerede i Amsterdam for 10 år siden, og tidligere end det, var der forsøg i København med reserverede citygods-pladser, men det findes ikke mere. Siden er problemet med trængsel blevet værre,” siger underdirektør Ove Holm, Dansk Transport og Logistik, DTL.

Han peger bl.a. på det citylogistik koncept, som kører, som kan sikre færre biler, men mange leverancer kræver mange biler, ikke mindst levering af levnedsmidler.

Lastbiler i byen hver dag
”Danske Fragtmænd er nødt til at sende en del fyldte last- og varebiler ind med varer hver dag, og bl.a. distribution af levnedsmidler kræver meget. Men de fleste større supermarkeder kan modtage forsendelser før kl. 10. Faktum er, at det er vigtigt, at erhvervstransporten bliver serviceret”, siger Ove Holm.

Niels Erik Nielsen håber, der kan komme en løsning på distributions-problemerne, men oven i disse aflæsningsbiler, er der masser af håndværker–biler, der også har store problemer.

”De skal jo ind og vedligeholde byens huse, og mange af dem får efterfølgende gods kørt ind fra et byggemarked eller en grossist. Dertil kommer ad hoc opgaver, som kurerfirmaer tager sig af. Men det er samlet set mange last- og varebiler, og chaufførerne ved ikke, hvor de skal stille deres køretøj, mens de leverer godset, siger Niels Erik Nielsen.

Forstående borgmester
Teknik og miljøborgmester Morten Kabell, Enhedslisten, siger, at han har fuld forståelse for, at der skal leveres varer i byen.

”Det afgørende for at forbedre situationen er, at vi skal have privatbilister ud af bilerne og over i den kollektive transport. Så bliver der plads til erhvervskøretøjerne. Det kræver dog bedre kollektiv trafik, som der arbejdes på, siger Morten Kabell.

Han har dog også en løftet pegefinger til erhvervschauffører, som meget ofte parkerer uhensigtsmæssigt på fortove og cykelstier.

Han henviser også til Stockholm, som efter indførsel af betalingsring har fået bedre forhold for varedistribution. Han beklager, at regeringen droppede betalingsringen i København.

Ønsker fleksible butiksejere
”Til gengæld kunne jeg godt ønske mig en større fleksibilitet fra butiksindehaverne, så de kunne modtage varer før klokken 10. Men jeg er absolut åben for at se på dedikerede P-områder for erhvervsbilerne i centrum, men det vil jo så gå ud over antallet af pladser til personbiler. Derfor har jeg også meldt ud til transportbranchen, at man kommer tilbage til mig med forslag, hvor disse pladser skulle være – så klarer jeg arbejdet sammen med min forvaltning. Det her handler om samarbejde, siger Morten Kabell.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk