DTL-Danske Vognmænd havde flere aktuelle sager under armen, da formand Martin Danielsen, adm. direktør Erik Østergaard og underdirektør Ove Holm troppede op til ministersnak.

”Først og fremmest satte vi fornyet fokus på udenlandske bilers manglende betaling af vejafgift. Her mener vi, at den automatiske nummerpladegenkendelse bør kunne kombineres i et eller andet omfang mellem de forskellige kontrolområder, så henholdsvis SKAT, Vejdirektoratet og Politiet får synergieffekter samtidig med, at retssikkerheden tilgodeses”, udtaler Erik Østergaard.

Regel-shopping
I samme forbindelse drøftede man også skatte- og afgiftsbetaling i forbindelse med udenlandske transportørers ”regel-shopping” ved permanent kørsel rundt i Skandinavien på hjemlandets løn- og arbejdsvilkår.

”Ved at cirkle rundet mellem flere lande omgås cabotage-begrænsningerne med en systematisk kombination af cabotage i Danmark og international kørsel i permanent fart mellem de nordiske lande uden at forlade regionen, og der er behov for at få undersøgt konsekvenserne af dette nærmere”, fortæller DTL-direktøren.

Problematiske varebils-vognmænd
Ministeren hørte også om skatte- og afgiftsunddragelse blandt varebils-vognmænd, der ikke er omfattet af godskørselsloven. Dette område er kendetegnet ved mange små virksomheder, der typisk er personligt ejede – og det er meget let at starte med et lille kørekort og en lånt varebil.

Uddannelses- og kompetenceniveauet er lavt, og markedet er præget af lave priser, som blandt andet baserer sig på manglende indbetaling af moms og udpræget sort arbejde især i flyttebranchen.

”Vi havde lejlighed til at rose regeringen for den politiske aftale om finansloven for 2015, hvor man har besluttet at undersøge, om der kan skabes bedre og mere fair vilkår på markedet for varebiler, der kører med gods for fremmed regning, med særligt fokus på de områder, hvor der er tegn på, at der er problemer med løn- og arbejdsvilkår,” siger Erik Østergaard.

Rejsegodtgørelse
Endelig var styrkelsen af danske vognmænds konkurrenceevne ved forhøjelse af loftet over skattefri rejsegodtgørelse på dagsordenen hos ministeren – som det også havde været hos forgængeren.

DTL – Danske Vognmænd har gentagne gange peget på, at loftet virker helt modsat det, som var begrundelsen for nedsættelsen som et værn mod social dumping, når det gælder vognmandserhvervet og lastbilchauffører. Udenlandske lastbilchauffører beskattes som udgangspunkt slet ikke i Danmark – i modsætning til mange udenlandske håndværkere.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk