Hos ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport, synes man ikke, at regeringens oplæg til den nye ekspertgruppe, som skal se på fremtidens transportsystemer, er tilfredsstillende.

I oplægget mangler der ganske enkelt konkrete anbefalinger til gruppen, når det gælder øget vækst og styrket global konkurrencekraft.

ITD synes dog, at det er positivt, at transportministeren har nedsat en ekspertgruppe, der skal foretage en analyse af de mulige fremtidsperspektiver for mobiliteten og transportsystemet, den igangværende teknologiske transformation og de ændrede samfundsstrukturer.

Kan være et supplement

Men ITD anbefaler, at Ole Birk Olesen hurtigst muligt supplerer den nye ekspertgruppe for fremtidens transporter med et vækstteam.

”Danmark er en stærk international spiller på transportområdet, hvor danske virksomheder er blandt de førende i verden. Men konkurrencen intensiveres. Det er derfor vigtigt, at vi ruster os til at stå distancen internationalt – også på lang sigt. Det haster med at komme i gang med det arbejde. Et vigtigt skridt kunne være at oprette et vækstteam med repræsentanter fra de stærke danske transportvirksomheder,” siger administrerende direktør i ITD, Carina Christensen.

Vækstteamet kan ifølge ITD være et stærkt supplement til ministerens nye ekspertgruppe.

Belyse udfordringer

”Et vækstteam skal belyse udfordringer og barrierer for vækst i det danske transporterhverv samt udarbejde konkrete anbefalinger til fremtidsrettede vækstvilkår. Jeg mener, at dette vil være et perfekt supplement til den nye ekspertgruppe. Sammen vil de to teams kunne lede os i den rigtige retning, både når vi skal sikre kloge investeringer på transportområdet og ruste os til fremtidig vækst i transporterhvervet,” siger Carina Christensen.

ITD mødes med ministeren i morgen torsdag – og vil her blandt andet drøfte forslaget fra ITD med ministeren.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk