Lastbilfabrikker som Volvo Trucks investerer massivt i forskning og udvikling på bl.a. el-lastbiler, men der skal økonomisk støtte til kunderne for at få gang i salget.

Det er nemlig ikke nok, at en lastbilproducent som Volvo Trucks investerer mange penge i at udvikle grønne transportløsninger som elektriske lastbiler – for prisen på disse biler er så høj, at kunderne holder sig tilbage, med mindre der ydes en form for økonomisk støtte fra politisk hold.

18. februar besluttede EU sig således for at regulere CO2-udledningen fra tunge køretøjer. Det betyder, at fabrikkerne må gøre endnu mere for at udvikle miljørigtige køretøjer.

Store investeringer

For at fremskynde udviklingen fortsætter Volvo Trucks da også med at investere stort i mere klimavenlige transportløsninger.

Men yderligere økonomiske foranstaltninger er nødvendige for at stimulere efterspørgslen efter køretøjer med lave CO2-udledninger.

Reduktion af klimaemissioner fra tunge køretøjer er en utrolig vigtig opgave og det er fundamentalt for Volvo Truks’  initiativer inden for bæredygtig transport.

Ellastbil i 2018

Hos Volvo Trucks er man dog godt rustet til at tage denne udfordring op – og det er naturligt, at EU nu indfører grænser for CO2-udledninger.

„For at fremskynde denne overgang ville vi dog også gerne se nogle stærkere økonomiske incitamenter for de kunder, der går forrest og vælger mere klimavenlige køretøjer,“ siger Roger Alm, direktør for Volvo Trucks.

Elektriske lastbiler kan bidrage til at reducere CO2-udledningerne. Volvo Trucks lancerede sine første lastbilmodeller med elektrisk drivline i 2018 og starter serieproduktion i år.

Ny infrastruktur

„Vi er på det stadie, hvor teknologien snart vil være klar til bredere applikationer inden for tung transport. Såfremt efterspørgslen stimuleres og den nye infrastruktur for opladning udvides, så vil volumen også kunne øges hurtigere end det ellers ville være muligt,“ udtaler Lars Mårtensson, direktør for miljø og innovation hos Volvo Trucks.

Ander klimaløsninger omfatter natur- og biogas. At køre en Volvo FH LNG på naturgas reducerer CO2-udledningen med ca. 20 pct. sammenlignet med diesel. Med biogas kan tank-til-hjul emissionerne reduceres med 100 pct.

Videreudviking af diesel

Samtidig fortsætter Volvo Trucks med at videreudvikle de dieseldrevne lastbiler, der i øjeblikket udgør den absolut største del af salget.

Siden starten af 1990’erne er brændstofforbruget og CO2-udledningerne for en typisk Volvo-lastbil til fjerntransport faldet med 20 pct., og der er plads til yderligere forbedringer med mere effektive drivliner, lavere rullemodstand og bedre aerodynamik. Hver lastbil skal være optimeret til sin specifikke transportopgave.

Imens de emissionsgrænser, som EU har fastlagt, sætter en klar tidsplan for køretøjsproducenterne, så har målet – at forbedre brændstofeffektivitet og reducere klimapåvirkningen – været topprioritet for branchen i nogen tid allerede, bl.a. fordi brændstofforbruget udgør omkring en tredjedel af en transportvirksomheds omkostninger.

Energieffektivitet

„Vores ambition har altid været at kunne tilbyde vores kunder den optimale energieffektive og omfattende løsning til den pågældende transportopgave,“ siger Lars Mårtensson.

Blandt Volvo Trucks’ kunder såvel som mange transportopgavekunder, er der stor interesse for at gøre transporten mere klimavenlig. En udvidelse af støtten til investeringer eller skattelettelser for dem, der vælger at investere i klimaeffektiv teknologi ville gøre en stor forskel.

Nye teknologier, der bidrager til at nedbringe CO2-udledningen skal kunne komme på markedet hurtigere. En øget hastighed i myndighedernes gennemgangs- og certificeringsproces ville fremskynde introduktionen af nye innovationer inden for transportsektoren.

Reducere klimapåvirkning

EU-forordningen dækker emissioner fra selve køretøjerne, imens Volvo Trucks har en bredere tilgang til spørgsmålet.

„Hvis alle dele af transportsystemet arbejder sammen henimod det samme mål, kan vi reducere klimapåvirkningen langt mere. Bedre logistik, øget adgang til biobrændstof, brændstofeffektiv træning til chauffører, aerodynamiske trailere, forbedrede vejstandarder og øgede muligheder for at anvende højkapacitetskøretøjer er bare nogle af de måder, hvorpå andre parter kan bidrager,“ siger Lars Mårtensson.

Siden begyndelsen af 1990’erne har Volvo Trucks reduceret brændstofforbruget på nye lastbiler med omkring en femtedel. Denne sammenligning tager udgangspunkt i en 1991 Volvo F12 og en 2016 Volvo FH13.

Fakta:
• Den nye EU-forordning om CO2-udledningen fra tunge køretøjer gælder for køretøjer fremstillet og registreret i eller efter 2019
• Gennemsnitlige emissioner skal reduceres med 15 pct. fra 2025 og med 30 pct. med udgangspunkt i 2030 (sammenlignet med 2019 tal).
• Reduktionsniveauerne refererer til de gennemsnitlige emissioner fra lastbiler fremstillet af de respektive fabrikanter i forhold til 2019 gennemsnit for industrien.
• Tunge køretøjers vejtrafik udgør næsten 5 pct. af EU’s drivhusgasemissioner

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk