De færreste husker nok elselskabet NESA’s trolleybusser, der kørte i det nordlige København i efterkrigstiden – men nu genoplives de eldrevne køretøjer i et samarbejde mellem Scania lastbiler og Siemens.

Et forsøg indledes i februar 2016, og ideen med projektet er, som det hedder: ”At demonstrere og evaluere teknologien til overførsel af elektricitet, herunder overførsel af elektricitet via luftledninger til køretøjer, som er udstyret med en strømaftager (pantograf).”

Planen er, at Scanias lastbiler skal indsættes til godstransport på en to kilometer lang teststrækning, som vil blive opført mellem havnen i Gävle og Storvik langs med motorvej nummer16.

Hybridteknik fra Scania
Lastbilerne er udstyret med en hybriddrivlinje til eldrift, som er udviklet af Scania.

Elektriciteten til lastbilerne overføres fra luftledninger over lastbilerne via en strømaftager, som er monteret på rammen bag førerkabinen. Denne teknologi er blevet udviklet af Siemens, som sammen med Scania siden 2013 har gennemført tests med eldrevne lastbiler på virksomhedens forskningsanlæg uden for Berlin.

Muligheden for at køre tunge lastbiler ved brug af elektricitet på denne måde betyder, at lastbilers fleksibilitet med at udføre transportopgaver kan fortsætte. Her virker elektriciteten og hybridteknologien i lastbilen godt sammen. Samtidig forsvinder op til 90 procent af CO2-udledningen fra fossile brændstoffer.

Lave driftsomkostninger
Driftsomkostningerne vil være lave, da energiforbruget dels vil være lavere på grund af elmotorens effektivitet, og dels fordi elektricitet er en billigere energikilde en dieselolie.

“De potentielle besparelser med hensyn til brændstof, som kan opnås via elektrificering, er betydelige, og teknologien kan blive en hjørnesten for fossilfri vejtransport. Elektriske veje er også en måde, hvorpå man kan udvikle mere miljøvenlig transport ved brug af det eksisterende vejnet,” siger Nils-Gunnar Vågstedt, som er ansvarlig for Scanias forskning på dette område.

Demonstrationsanlægget til overførsel af elektricitet er en del af projektet til opførelse af elektriske veje. Det er et af de største nyskabende projekter, som er i gang i Europa i øjeblikket.

Mange med i samarbejdet
I samarbejde med de svenske transportmyndigheder, det svenske energiagentur og VINNOVA – de svenske innovationsmyndigheder – vil erhvervslivet og forskerne demonstrere og evaluere elektriske veje som en mulig metode til at reducere brugen af fossile brændstoffer inden for transportsektoren.

Testen er blevet en realitet, da de svenske transportmyndigheder har bevilget støtte til et projekt, der omfatter opførelse af en elektrisk vej i Gävle.

Investeringen i projektet til opførelse af en elektrisk vej i Gävle er helt i tråd med den svenske regerings målsætning om at opnå en energieffektiv og fossilfri bilpark inden 2030. Den vil desuden hjælpe med til at styrke Sveriges konkurrencedygtighed.

125 mio. svenske kroner
Projektet er finansieret via offentlige midler på ca. 77 millioner svenske kroner og ca. 48 millioner svenske kroner i medfinansiering fra erhvervslivet og Gävleborg-regionen.

Deltagerne i projektet til opførelse af elektriske veje i Gävle omfatter blandt andet Gävleborg-regionen, Siemens og Scania samt Boliden, SSAB, Sandvik, Stora Enso, Ernst Express, Midroc Elektro, Sandviken Energi, Gävle havn, Gävle Energi og handelshøjskolen i Stockholm (Stockholm School of Economics).

De svenske transportmyndigheder, det svenske el-sikkerhedsdirektorat og det svenske transportagentur har også haft et tæt samarbejde omkring projektet.

Også et el-busprojekt
Scania er også med i et andet forskningsinitiativ, som en del af projektet til opførelse af elektriske veje. Her skal induktionsteknologi i forbindelse med bybuskørsel testes.

Fra juni 2016 vil en Scania bybus med en hybriddrivlinje til eldrift køre med i den daglige drift i Södertälje. Ved et af busstoppestederne vil der være opstillet en ladestation, hvor bussen på kun seks-syv minutter vil kunne lade tilstrækkeligt med energi til at gennemføre hele ruten.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk