En ægte molbohistorie. Det kalder DTL Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard en sag, der dog snart bliver ganske alvorlig for mange vognmænd. Men også en sag, som Miljøministeriet er ved at se på.

Den afgåede VLAK-regerings sidste handling var en skærpelse af byernes miljøzoner. Minutter før udskrivelsen af folketingsvalget den 7. maj blev regeringens lovforslag om skærpelse af kravene til at færdes i miljøzonerne vedtaget af Folketinget.

Men det kom unægtelig bag på mange vognmænd, at loven bliver lavet om på en måde, så de miljørigtige biler, vognmændene i sin tid købte i god tro, fra næste år ikke må køre ind i miljøzonerne.

Euro 5 til diskussion

Ikke fordi de ikke lever op til forureningskrav og Euro-normer, for det gør de 100 procent. Men fordi de er købt i september og ikke i oktober 2009.

Med andre ord en miljøzonelov der gør forskel på en Euro 5-motor og så en Euro 5-motor.

Skærpelserne har effekt fra 1. juli 2020 og omfatter dieseldrevne lastbiler og busser. Der indføres samtidig miljøzonekrav til dieseldrevne varebiler i de byer, som i dag har miljøzoner, dvs. København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense.

Giver ingen mening

”Det giver jo ikke mening, at en vognmand med en Euro 5-bil nægtes indkørsel i miljøzonen – bare fordi bilen er indregistreret før den 1. oktober 2009, mens en fuldkommen identisk bil gerne må køre ind, fordi den er indregistreret efter den 1. oktober 2009. Det kunne ikke være beskrevet mere absurd i en molbohistorie,” siger adm. dir. Erik Østergaard.

Han peger på, at mange vognmænd tilbage i 2009 forsøgte at være på forkant – og købte ind med tanke på miljøet.

”Det kan ikke være meningen, at de skal straffes af den nye miljøzonelov.”

Specialkøretøjer

Indkørsel til miljøzonerne bør afhænge af bilernes forureningsgrad og ikke af, hvornår de tilfældigvis er indregistreret.

”Der er også mange vognmænd, der opererer med specialkøretøjer, der ikke bare kan forrentes over ti år. Og så bør man ikke alene se på et køretøjs miljøbelastning i drift, men i stedet se på køretøjets samlede miljøbelastning i levetiden fra produktion over driften til skrotningen,” siger Østergaard.

Han ser meget frem til, at Miljøministeriet kommer med en snarlig løsning på problemerne for landets vognmænd. Erik Østergaard var forleden sammen med miljøminister Lea Wermelin (S), og hun understregede, at ministeriet ser på sagen.

”Jeg havde anledning til at tale med miljøministeren i kanten af statsministerens klimamøde på Marienborg forleden, og hun kunne oplyse, at Miljøministeriet i øjeblikket arbejder på at finde en løsning, så de nye regler for adgang til miljøzonerne i de større byer ikke forhindrer vognmænd med lastbiler med de seneste miljønormer, Euro 5 og Euro 6 biler i at køre i zonerne, uanset hvornår de måtte være registreret,” siger Erik Østergaard.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk