Salget af last- og varebiler følger personbilerne og er i dag i frit fald. Corona krisen har sat meget i stå.

”Efter en marts måned, hvor varebilsalget ikke var væsentligt påvirket af Corona situationen, må vi nu sande, at varebilsalget faldt markant i den forgangene måned,” udtaler Gunni Mikkelsen, adm. dir. i De Danske Bilimportører (DBI).

I april 2020 blev 1.814 nye varebiler indregistreret, hvilket er et dyk på omkring 1.000 køretøjer ift. både april 2018 (2.890 enheder) og april 2019 (2.799 enheder).

Øget leveringstid

Der er længere leveringstider på varebiler end personbiler Dermed er en væsentlig del af de nye varebiler, biler som er bestilt for nogen tid siden og som nu er leveret på det danske marked.

Efterspørgsel på varebiler varierer meget. Mange erhverv har, og har hele tiden haft, travlt, mens andre har været ramt af Covid-19 reduktioner.

”Vi forudser en stigende efterspørgsel de kommende måneder. Selvom fabrikkerne nu, efter at have været lukket, langsomt åbner igen, er det med begrænset produktion. Det betyder at vi vil se lave, men stigende, tal i en periode frem til midten/slutningen af tredje kvartal,” siger Gunni Mikkelsen.

Corona-effekt i flere måneder

Aprils fald på 35,2 procent i forhold til april 2019 betyder, at år-til-dato registreringerne er faldet med 14,2 procent i forhold til samme periode i 2019, og 7,9 procent i forhold til samme periode i 2018. I årets fire første måneder har 9.843 varebiler fået påmonteret plader.

”Varebilsalget er også påvirket af den nuværende Corona-situation. Varebilerne er erhvervslivets transport – nogle erhverv er ikke ramt, andre ramt hårdt. Selvom samfundet åbner mere nu, og ligeledes bilfabrikkerne, så vil vi se effekterne af Covid-19 de næste mange måneder,” siger Gunni Mikkelsen.

Tunge varebiler sælger bedst

De små varebiler (op til 2.500 kg totalvægt) afgiver en lille markedsandel på 3,6 procentpoint. 504 små varebiler blev indregistreret i sidste måned, hvilket er 27,8 procent af det samlede varebilsalg.

De mellemstore varebiler i klassen 2.501-3.490 kg stod for godt halvdelen (48,1 procent) af april måneds nysalg af varebiler, hvilket er nogenlunde på niveau med april 2019. Til gengæld oplevede de tunge varebiler med en tilladt totalvægt over 3.490 kg en øget markedsandel på 3,4 procentpoint. Således tilhørte 24,1 procent af de indregistrerede varebiler i april 2020 den tunge vægtklasse.

331 nye lastbiler

I april 2020 har 331 nye lastbiler blevet indregistreret. Det er 25,1 procent færre køretøjer end i april 2019, hvor der blev indregistreret 442 lastbiler.

År-til-dato regnskabet for lastbilsalget er 16,7 procent lavere end lastbilsalget i samme periode af 2019. Indtil videre er der kommet 1.454 nye lastbiler ud på de danske veje i 2020 mod 1.744 lastbiler i januar-april sidste år.

Selvom lastbilsalget faldt 25,1 procent i april 2020 i forhold til april 2019, var antallet af indregistreringer kun syv procent lavere i den forgangene måned end gennemsnittet for en april måned i perioden 2010-2020. Derudover har lastbilsalget generelt været højt de sidste fem år.

Længere leveringstid

Det er nogenlunde de samme forhold, som gør sig gældende for lastbiler og for varebiler. Lastbiler har en længere leveringstid end personbiler, og dermed opstår en lidt forsinket reaktion i indregistreringerne – kunderne modtager således de lastbiler, de har bestilt.

Endvidere er nogle erhverv mere ramt end andre.

”De nye ordrer er væsentlig lavere end normalen. Vi vurderer faldet til at være lidt mere end 50 procent, men ser allerede nu positive tendenser. Det er vores vurdering, at vi vil se en stigende interesse, men fortsat lave tal for leverancerne på det danske marked – også begrundet i at fabrikkerne har været lukket, om end de fleste er i gang igen, på reduceret kapacitet,” siger Gunni Mikkelsen.

Lavere aktivitet

Han ser et fald i nye kontrakter, da der i den seneste periode har været lavere aktivitet, og samtidig vælger flere at forlænge deres eksisterende kontrakter, frem for nyanskaffelse.

”Der er endnu ikke et betydelig fald i lastbilsalget, det skyldes, at der ofte er en lang leveringstid på en lastbil. Med andre ord, kunderne modtager de lastbiler som de har bestilt. Ikke alle har været påvirket lige meget og vi ser positive tendenser, men fortsat på lavt niveau nogle måneder,” siger Gunni Mikkelsen, direktør for De Danske Bilimportører.

Trods den generelle nedgang for lastbilsalget i april 2020 i forhold til april 2019 har de lette lastbiler op til 16 ton faktisk oplevet en lille stigning på fire køretøjer. Det kan oversættes til en stigning på 4,2 procentpoint i forhold til april 2019.

Bussalg faldet 40 pct.

Lastbilerne med en samlet totalvægt over 24 ton, som udgjorde 68,6 procent af nyregistreringerne i april 2020, oplevede omvendt et tab på 3,1 procentpoint af markedet i forhold til april 2019. Lastbilerne i spændet fra 16-24 ton afgav en markedsandel på 1,1 procentpoint.

Efter de første fire måneder af 2020 ligger bussalget 40 procent under sidste års niveau, med i alt 129 nyregistrerede busser. I april blev det alene til 15 nye busser, mod 47 sidste år.

Analyser og tolkninger af bussalget vil altid være behæftet med en del forbehold, da man arbejder med forholdsvis små salgstal.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk