I dag til morgen stemte Europa-Parlamentets transportkomité om en række ændringsforslag til Kommissionens forslag om at ændre reglerne for lastbilers vægt og dimensioner.
Det oplyser Dansk Transport og Logistik, DTL.

Der har i flere måneder været forhandlet om kompromisforslag, så 365 ændringsforslag til det oprindelige direktivforslag kunne blive reduceret til et mere passende antal.

Transportudvalget kom så i dag endelig til enighed på otte områder. Og politikerne må siges at have haft fokus rettet på smidige regler.

Arbejder på politisk forståelse
”Det mest positive er, at grundlaget for modulvogntogs færden over grænserne ikke indskrænkes. De eksisterende muligheder, som de nordiske lande har i dag for at anvende modulvogntog i regionen, synes derfor at blive bevaret. Det har været målet for Nordic Logistics Association, NLA, og der er arbejdet meget kraftigt på at opnå politisk forståelse for denne nødvendighed”, udtaler NLA’s direktør Søren H. Larsen.

Han oplyser dog, at Kommissionen som en betingelse skal fremlægge en rapport om vægt og dimensioner i 2016.

Et andet positivt element er, at parlamentarikerne vil tillade, at transporter permanent kan foregå med 45 fods containere ad vej med de ekstra 15 cm, det indebærer. ”Det lovliggør en praksis, der hidtil har været stående dispensation for. Også her har parlamentarikerne stillet det som betingelse, at Kommissionen kommer med et forslag til revision af direktivet om kombineret transport, så den forbedres og gøres mere effektiv. Det støtter NLA”, siger Søren H. Larsen

Set på totalvægte
Parlamentet har også taget stilling til, hvordan køretøjers totalvægt skal kunne identificeres på fællesskabsplan.

Alle nye køretøjer skal efter fem år fra reglernes ikrafttræden udstyres med vægtsensorer, som kan kunne integreres med den digitale tachograf, hvis det ønskes. Transportudvalget ønsker samtidig at graduere alvorligheden af overskridelser af totalvægten.  Den nærmere tekniske udformning skal dog besluttes senere.

På sikkerhedssiden vil transportudvalget have stillet krav om bedre beskyttelse af bløde trafikanter på nye lastbiler, og indretningen af førerhuset skal direkte følge regler om arbejdsmiljø og sikkerhed for chauffører.

Afstemning i april
Søren H. Larsen oplyser, at dagens vedtagelse nu skal til endelig afstemning i Europa-Parlamentets plenarforsamling i midten af april. Ministerrådet – landenes transportministre – forhandler fortsat og vil forsøge at opnå en fælles tilgang til kommissionsforslaget på deres næste møde i juni 2014.

”Der skal være enighed mellem Parlamentet og Ministerrådet i sidste ende, før end direktivet kan ændres, så der kan nå at ske ændringer”, siger Søren H. Larsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk