Transportminister Pia Olsen Dyhr (SF) har gennem Trafikstyrelsen indkaldt  vejtransportens orga-nisationer til at diskutere ideer, der kan forbedre vilkårene for internationale chauffører på europæ-isk basis.

Man skal således drøfte mulighederne for, at Danmark kan arbejde offensivt i EU for et såkaldt ”chaufførdirektiv”.

ITD, brancheorganisation for den danske vejgodstransport, har fået ideen – og her peger man på, at målet vil være at sikre internationale lastbilchauffører ordentlige vilkår og acceptabelt arbejdsmiljø – uanset hvor i Europa de kører.

Fri transport siden 1993
Baggrunden er, at europæiske lastbiler siden 1993 frit har kunnet foretage transporter på tværs af EU-landene.

Det har resulteret i en stigende trafik med udenlandske lastbiler i Danmark og i de øvrige EU lande. Tilfælde af kritisable chaufførforhold har ind imellem skabt debat i både Danmark og i udlandet.

Men da chaufførerne ofte opholder sig i flere forskellige lande i løbet af en enkelt arbejdsdag, og lastbiltrafikken i øvrigt er underlagt EU-regler, er det vanskeligt at adressere problemer omkring chaufførernes forhold inden for rammerne af national lovgivning.

Fælles europæisk bundgrænse
– Vi kan ikke forhindre trafikken med udenlandske lastbiler i Danmark eller i andre lande. Men vi kan heller ikke leve med, at alle chauffører ikke er sikret ordentligt arbejdsmiljø i det daglige. Derfor er vi glade for, at transportministeren nu reagerer – og går i offensiven for at få en fælles europæisk bundgrænse for chaufførernes forhold og arbejdsmiljø, siger ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Niel-sen.

Trafikstyrelsen har indkaldt ITD og otte andre transportorganisationer til at drøfte deres ideer og synspunkter om det såkaldte ”chaufførdirektiv” i løbet af de næste to måneder.

Fælles regulering
I invitationen lægger styrelsen vægt på, at en dansk indsats ifølge ministeren skal kunne gennem-føres inden for rammerne af den danske arbejdsmarkedsmodel.

– Det er klart, at en fælles europæisk indsats for chaufførerne på ingen måde skal erstatte nationale overenskomster eller arbejdsmarkedsforhold. Det handler om at få etableret en fælles regulering af arbejdsmiljøet og få skabt klarhed og enkelhed omkring chaufførernes rettigheder, for eksempel når det gælder udstationering og social sikring, siger Jacob Chr. Nielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk