Antallet af rapporter, der skulle forbedre klima- og transportforholdene herhjemme, er mange – mest omtalt måske rapporten fra Infrastrukturkommissionen – aflagt i 2008, under ledelse af professor Kathrine Richardson, Københavns Universitet.

Nu er der så regeringens nye klimaplan, hvor transportministeren vil undersøge hvordan man kan arbejde systematisk med CO2 reduktioner på transportområdet – for regeringen har en ambitiøs målsætning om at gøre det danske samfund – inklusive transportsektoren – fossilfri i 2050.

En køreplan skal så sættes i værk – for at nå målet, det gælder bl.a. transportsektoren. Der skal ske en reduktion af CO2-udledningen på 40 pct. i 2020 sammenlignet med 1990 – og det danske samfund skal tillige være uafhængigt af fossile brændstoffer i 2050.

Bilbranchens hvidbog
Den danske bilbranche, som er med i en ny følgegruppe, har for mange år siden udgivet en hvidbog, der skulle gøre Danmark grønnere ved at omlægge bilafgifterne – og den tidligere nævnte rapport fra Infrastrukturkommissionen – som blandt mange detaljer pegede på, at plug-in-hybrid boler også burde være afgiftsfritaget som elbilerne, for så kunne borgerne lære at køre elektrisk. Men intet er sket – men nu går man i gang igen.

I pressemeddelelsen fra Transportministeriet skriver man bl.a., at transportsektoren er meget afhængig af de fossile brændstoffer – men at samfundet også er afhængigt af en effektiv transport. For at få CO2 udledningen ned og de fossile brændsler ud, peges på tre hovedemner: Effektivisering, nye drivmidler og adfærdsændringer.

Volvo Truck har løsniniger
Hos Volvo Trucks har man for flere år siden præsenteret en række forskellige drivmidler for fremtidens transport – som på forskellig vis kan løse de tekniske udfordringer. Men de fleste lastbilsproducenter har løsninger, for deres produkter opfylder jo de strengeste miljøkrav – senest Euro 6 (fra 2014).

Der peges også på naturgas og biogas som drivmiddel – noget som vores nabolande har kørt med i årevis, men først nu er det på vej – fordi man politisk endelig har sammenstillet afgifterne for gassen med diesel – for i gamle dage var naturgas forbeholdt opvarmning, mens overskuddet blev solgt til svenskernes bilpark.

Pia Olsen Dyhr vil gøre bilparken mere effektiv, så bilerne kører længere på literen – behøver hun ikke at spekulere på. Det gør bilfabrikkerne for hende – en Opel Ampera plug-in hybrid bil kører i gennemsnit 83 km/l – og små benzindrevne biler så som en 100 hestes Ecoboost motor får den nye varebil Ford Transit Connect til at klare ca. 22 km/l. Så far mod – hjælpen er på vej.

ITD har peget på natdistribution
Brancheorganisationen ITD har for længst peget på natdistribution og ændret bydistribution  til at bedre miljø og fremkommelighed – og det tog en krig at få politikerne til at tro på modulvogntog, som transportbranchen efter bl.a. svensk forbillede havde skreget på i årevis for at få en effektivisering af transporten.

Så hvis ellers regeringen vil tage pungen frem, så skal det nok lykkes. Det handler bl.a. om bedre infrastruktur for gasdrift – vognmænd må tænke primært på konkurrenceevnen. Vindmølleenergi kræver flere vindmøller og en styring, så bilerne kun tanker strøm, når ”vinden blæser” – for de moderne elbiler er der allerede – fra f.eks. Tesla, Ford, BMW Group, VW Group, PSA-gruppen, Nissan/Renault, Volvo, General Motors, Toyota, Fiat Group, Daimler – det er vist nemmere at nævne de fabrikker, der ikke har en grøn løsning. Måske kan vi lede et sted i Asien.

Bedre kollektiv trafik
En grønnere transport kræver et skift i vores adfærd, så flere benytter den kollektive transport, cykler eller går, skriver man – klart nok, men så skal den kollektive trafik være bedre, men der arbejdes der jo på med flere metrolinjer og letbaner. I København og Aarhus. Her mangler så bedre forhold ”på landet”.

Køreplanen for en grønnere transport udarbejdes af Transportministeriet i samarbejde med Klima-, Energi- og Bygningsministeriet.

Som sædvanlig, ligesom tidligere,  vil der bliver holdt masser af møder og miniseminarer med relevante foredragsholdere og mødedeltagere.  For flest mulige perspektiver for grøn transport skal belyses – og til allersidst”bussen” er ved endestationen og køreplanen er opfyldt,  afholdes en bredt indbudt konference.

To følgegrupper
Klima-energi-, og bygningsminister Martin Lidegaard er glad for initiativet – især fordi alle de relevante interessenter skal være med – som de jo også plejer at være.

Der nedsættes to følgegrupper, som nu skal til at koordinere deres mange i forvejen overbookede kalendere.

Til den ene følgegruppe inviteres en række brancheorganisationer i transportsektoren: 3F, DI transport, Dansk Erhverv, FDM, DTL, ITD, Danske busvognmænd, Rederiforeningen, Trafikselskaberne i Danmark og Danske Havne.

Til den anden følgegruppe inviteres en række relevante grønne organisationer og repræsentanter for teknologierne: Teknologirådet, Concito, Det Økologiske Råd, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Cyklist Forbund, Partnerskabet for brint og brændselsceller, Landbrug & Fødevarer, Energi- og Olieforum, repræsentant for gassektoren, Dansk Elbil Alliance, De Danske Bilimportører, BioRefining Alliance og WWF.

Husk at kikke i arkivet. Der står en masse rapporter, der måske kan citeres fra.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk