EuroPark må ikke lægge gebyrer på, når de rykker for en parkeringsafgift, der ikke er blevet betalt.

Det har  Sø- og Handelsretten netop afgjort. Det var forbruger-ombudsmanden, der havde anlagt sagen, fordi de ikke havde fulgt en dom fra Højesteret fra 2010.

Ofte har modtageren af rykkeren aldrig set den oprindelige afgift før rykkeren blev afsendt.

Skal følge Højesteretsdom
Afgørelsen betyder, at EuroPark skal rette ind efter den højesteretsdom, der gav FDM medhold i, at EuroParks gebyrpraksis er ulovlig.

Mange håndværkere og erhverschauffører har fået disse rykkere – de kan nu se bort fra det ekstra beløb på 100 kroner, som EuroPark opkrævede.

”Vi håber, at EuroPark nu vælger at opfylde både Højesterets og Sø- og Handelsrettens dom hurtigst muligt og får tilbagebetalt de ulovlige gebyrer,” siger leder af FDMs juridiske rådgivning Per Alkestrup.

Afgiften kan blæse væk
Ligesom Højesteret slår Sø- og Handelsretten fast, at en p-afgift anbragt under vinduesviskeren ikke er garanti for, at ejeren rent faktisk også ser den.

Den kan enten blæse væk eller blive fjernet af andre. En p-afgift anbragt i bilens forrude er derfor ikke et tilstrækkeligt betalingspåkrav.

”Højesterets dom fra 2010 var ganske klar, og allerede dengang ændrede de øvrige parkeringsselskaber praksis i forhold til rykkergebyrer med undtagelse af EuroPark.

Må betale gebyrer tilbage
Derfor er vi også glade for, at forbrugerombudsmanden efterfølgende er gået ind i sagen og nu altså har fået medhold i Sø- og Handelsretten.

Vi har nu en forventning om, at også EuroPark vil efterleve afgørelsen og tilbagebetale de ulovligt opkrævede gebyrer, ligesom vi opfordrer vores medlemmer til at henvende sig til FDM, hvis det ikke sker,” siger Per Alkestrup.

På FDM’s hjemmeside under www.FDM.dk/parkeringsafgift kan man hente en formular til brug for at få begyret tilbage.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk