Regeringen har nu fremsat lovforslag om, at chaufører ikke længere skal miste kørekortet ubetinget, hvis de ubevist begår mindre fejl ved registrering af køre-hviletiden.

Det kan være besværligt at indstille den fartskriveren eller den elektroniske fartskriver (tachografen) i lastbilen eller bussen – især hvis man ikke er så trænet i det, men det kan også ske, at man ikke lige kan finde en plads til køretøjet på eksempelvis en fyldt rasteplads.

I dag kan selv småfejl i brugen af fartskriveren, der bruges til registrering af køre- og hviletid, koste lastbil- og buschauffører kørekortet og dermed jobbet – også selv om der er tale om mindre, utilsigtede forseelser – eller på grund af forglemmelse eller sløseri.

Kun ubetinget frakendelse
Justitsminister Morten Bødskov vil med det nye lovforslag gøre det muligt at skelne mellem grove og mindre grove overtrædelser i forbindelse med registrering af køre- og hviletid.

Fremover skal kørekortet kun frakendes ubetinget, hvis der er tale om særligt grove overtrædelser af reglerne.

Det kan for eksempel være, hvis en chauffør bevidst har forsøgt at snyde for at undgå, at politiet kan kontrollere, om køre- og hviletidsreglerne er overholdt.

Mindre grove overtrædelser af reglerne om selve brugen af fartskriveren skal kun føre til en betinget frakendelse.

Branchen bakker op
Ændringerne bakkes op af branchen, ikke mindst Dansk Transport og Logistik, DTL, og International Transport Danmark, ITD. hvor man har været flere eksempler på, at chauffører har følt sig urimeligt behandlet. De to organisationer  har i årevis kæmpet for en opblødning af loven.

”Det skal selvfølelig have konsekvenser at overtræde reglerne. Men vi skal også være rimelige, og jeg synes, at det er rigtigt at skelne mellem mindre alvorlige og grove overtrædelser, så chauffører ikke længere risikerer at miste kørekortet ubetinget på grund af mindre forseelser. Det må være nok med en betinget frakendelse, så chaufføren kan nå at rette ind uden at risikere at miste sit job. Chauffører, der utilsigtet begår fejl, bør ikke straffes lige så hårdt som dem, der bevidst forsøger at dække over snyd med køre- og hviletidsreglerne og dermed sætter deres medtrafikanters sikkerhed på spil,” siger justitsminister Morten Bødskov.

Gradueret bødesystem
Samtidig lægger lovforslaget op til, at bødesystemet gradueres, så bødens størrelse fremover afspejler, om der er tale om en grov eller mindre grov overtrædelse af reglerne om registrering af fartskriveren.

I dag udløser alle overtrædelser af reglerne om brug af kontrolapparatet en standardbøde på 3.000 kr. til chaufføren og 6.000 kr. til arbejdsgiveren.

Som led i lovforslaget foreslås det, at en chaufførs mindre overtrædelser fremover takseres til 2.000 kr., alvorlige overtrædelser til 3.000 kr. og meget alvorlige overtrædelser til 4.000 kr.

Regler skal overholdes
Grundlæggende – og af hensyn til trafiksikkerheden og arbejdsmiljøet – skal bl.a. lastvognschauffører og buschauffører overholde regler om, i hvor lang tid de maksimalt må køre, og hvor længe de skal hvile.

Der gælder særlige regler for anvendelsen af den fartskriver, der er installeret i lastbiler mv. for at sikre dokumentation for og kontrol af, at de materielle køre- og hviletidsregler overholdes.

Lovforslaget omfatter en ændring af reglerne om straf for forkert brug af fartskriveren. De bagvedliggende regler for køre- og hviletid, der hviler på EU-regler, ændres ikke med det nye lovforslag.

ITD: Lovforslag for snævert
Hos vejgodstransportens brancheorganisation ITD, der organiserer omkring 600 højt professionaliserede danske vognmandsvirksomheder, er der skulderklap til ministeren for initiativet, men en løftet pegefinger over manglende konsekvens i justitsministeriets lovforslag.

– Justitsministerens forslag er desværre for snævert. Vi har brug for at sikre branchen en fair behandling i alle forhold omkring køre- og hviletid. Men det aktuelle forslag fokuserer kun på den del af reglerne, som har med betjeningen af kontrolapparatet i køretøjerne at gøre, siger ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk