Som tidligere chef i Scandlines har Erik Østergaard med overenskomstforhandlinger som et af sine områder i mange år haft møder med folk fra arbejdstager-organisationer – oftest fra venstrefløjen – men det var første gang, at han som chef for DTL Danske Vognmænd i dag søndag endda var på talerlisten på Enhedslistens årsmøde i Gladsaxe.

For DTL Danske Vognmænd kæmper en fælles sag mod social dumpning og unfair konkurrence, som netop var emnet på Østergaards tale – samt om vilje til at slås for sager, selv når man møder både modstand og fortielse.

Konstruktivt samarbejde
Det var en fuld årsmødesal af partiets medlemmer, der hørte både Erik Østergaard og 3F’s Jan Villadsen, som kunne kvittere for et konstruktivt samarbejde med partiets transportordfører Henning Hyllested og den nu forhenværende politiske ordfører, Johanne Schmidt Nielsen.

”Jeg synes, det er en af de helt store kvaliteter ved vores demokrati og samfundsmodel – at vi kan mødes og lade holdninger brydes. At vi kan lade argumenterne gå først, og sandheden er jo, at når vi taler om social dumping og om unfair konkurrence på transportområdet, så står jeg her i dag – og gør det for at takke jer for jeres indsats på området,” sagde Erik Østergaard, som understregede, at DTRL danske Vognmænd har et fortræffeligt samarbejde med partiets transportordfører, Henning Hyllested.

Mistet mange arbejdspladser
DTL direktøren benyttede også lejligheden til at kvittere for de gange, hvor han og Johanne Schmidt Nielsen har været i debatter sammen i fælles front.

”Vi har mistet mange tusinder chaufførjob – og mange, mange vognmænd har drejet nøglen om de senere år. I runde tal er der forsvundet 20 procent af de danske vognmandsvirksomheder eller cirka 1.400 virksomheder. Vi har mistet 20 procent. af dansk registrerede lastbiler eller cirka 10.000 trækkende enheder – og nogenlunde det samme antal danske chaufførarbejdspladser. Men mængden af gods, der transporteres, er tilbage på niveauet før krisen. Det skyldes ud over krisen også unfair konkurrence fra øst-chauffører, der via kringlede EU regler – de såkaldte cabotage regler – har fået  adgang til at køre indenrigskørsel i Danmark – til løn og ansættelsesvilkår i chaufførens hjemland,” sagde Erik Østergaard.”

Danske løn- og arbejdsvilkår
Østergaard kom også ind på L118 (Lov), som i øjeblikket ligger hos Kammeradvokaten.

”Spørgsmålet er igen blevet højaktuelt med L118, hvor Regeringen tilsyneladende har villet kaste 40 års administrativ praksis op i luften. Det koster organiserede danske chauffører jobbet. Og det lukker små og mellemstore vognmandsvirksomheder. Så det er derfor, jeg står her i dag – fordi jeg som repræsentant for vognmændene i det her spørgsmål har en fælles interesse med 3F og fagbevægelsen. Og fælles interesse med dén politiske linje, som er jeres – at arbejde i Danmark skal udføres på danske løn- og arbejdsvilkår,” sagde Erik Østergaard.

Gummihjulstransporten
Før mødet sagde Enhedslistens transportordfører Henning Hyllested, at partiet og ikke mindst ham selv som transportordfører glædede sig til DTL-chefens indlæg.

”Det er første gang, Enhedslisten har en arbejdsgiverrepræsentant med som gæst og taler på et årsmøde, og det er første gang, at ”gummihjultransporten” får en fremtrædende placering på et årsmøde. Personligt er jeg rigtig glad for at kunne præsentere Erik Østergaard og Jan Villadsen som repræsentanter for et godt samarbejde om at bekæmpe social dumping på vejene – et samarbejde Enhedslisten drager stor nytte af,” sagde Henning Hyllested.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk