Cabotage-kontroller på landevejene har hidtil været en hjørnesten i regeringens kamp mod social dumpning – men TV2 News har i forbindelse med de afsluttende forhandlinger om et politiforlig erfaret, at regeringen vil flytte penge fra disse kontroller til andre politiopgaver.

Det er regeringens støtteparti Dansk Folkeparti lodret imod – og partiet støttes af adm. direktør Erik Østergaard, DTL – Danske Vognmænd.

Han finder regeringens udspil for dybt skadeligt for dansk transporterhverv. Han mener, at færre kontroller vil give omverdenen signaler om, at døren er åben til at gøre som man vil med en udenlandsk lastbil på dansk område.

Stik imod tidligere udmeldinger
Venstre-regeringen går med udmeldingen stik imod de oprindelige udmeldinger om at samle partierne i kampen mod social dumping.

Da Venstres formand Lars Løkke Rasmussen holdt sejrstalen efter valget i juni måned udtrykte han  klar vilje fra partiet Venstre til at stå i spidsen for kampen mod social dumping, som også indbefatter at holde snor i, hvad udenlandske lastbiler på helt andre løn- og arbejdsvilkår end danske foretager sig her i landet.

”Men efter V-regeringen tiltrådte, har der været larmende tavshed på dette punkt. Heller ikke i regeringsgrundlaget fandt man anledning til at indskrive løfterne. Nu ser vi så, at man åbenbart mener, at cabotagekontrol ikke er nødvendig, men det er den helt bestemt – netop for at dæmme op for social dumping på et område, hvor arbejdspladserne kører rundt på vejene, siger Erik Østergaard.”

Præventiv effekt
Erik Østergaard fremhæver, at cabotage-kontrollerne er med til at have en præventiv effekt, og at Danmark faktisk er kendt for at gøre noget ved håndhævelsen. Det har nok afholdt mange fra at forsøge sig med ulovlig cabotagekørsel i landet – men trods det ryger der fortsat nogle syndere i nettet, når politiet afholder kontroller.

Hertil kommer, at kontrollen af cabotagekørsel typisk finder sted, når politiet alligevel foretager kontrollerer af lastbiler og chauffører på vejene. Derfor mener DTL-direktøren, at er det begrænset, hvad en nedskæring af netop cabotage-kontrollen kan bidrage med til anden side.

Mistet arbejdspladser
”Kontrollen har vist sig effektiv og præventiv, og vi har mistet mange virksomheder og mange arbejdspladser på den konto. konkurrencen i transporterhvervet skal ske på fair betingelser, som også er afgørende for, at vi både kan have virksomheder, arbejdspladser og skattegrundlag tilbage i Danmark. Regeringen saver den gren over, den selv sidder på, hvis dette her bliver virkelighed, siger Erik Østergaard.”

Han mener også, at der er tale om et dårligt timet forslag.

Andre lande opruster
”Landene omkring os opruster i kampen mod social dumping, og Danmark risikerer at stå svækket, hvis dette forslag går igennem. Når man betænker, at det i det store billede ikke er så økonomisk tungt et område, så bliver det jo ikke denne nedprioritering der kommer til at redde politiets andre vigtige opgaver med bl.a. terrorbekæmpelse og asylpres,” siger Erik Østergaard.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk