Lastbiler har i mange år fået skyld i, at de er skyld i den trængsel, der opleves i København og i Københavns omegn – men nu viser tal fra Københavns Kommune, at antallet faktisk er faldet fra 32.000- til 17.000 enheder – med 42,3 pct.

Så ønsket om at regulere den tunge trafik er ubegrundet. Derimod er den tunge trafik steget i f.eks. Aarhus.

Tallene fremgår af Teknik- og Miljøforvaltningens publikation ”Trafikken i København – Trafiktal 2007-2011”.

Cowi rapport på vej
Teknik- og Miljøforvaltningen har i forlængelse af sin optælling bedt Cowi om at regne på, hvordan faldet kan forklares. Cowis rapport forventes at ligge klar i midten af februar 2013.

”Det store fald er bemærkelsesværdigt – særligt fordi biltrafikken som helhed har ligget nogenlunde konstant, men trængslen i hovedstaden er steget markant i samme periode siden årtusindeskiftet, og den økonomiske krise siden 2008 kan ikke alene forklare faldet i lastbiltrafik selv om det er en medvirkende faktor”, siger underdirektør Ove Holm fra DTL, Dansk Transport og Logistik.

Chauffører undgår storbyens trafik
Ove Holm mener, at en række virksomheder med behov for lastbiltransport til eller fra centrum af København – herunder havnen – har stoppet transporterne. Flere lastbiler kører også rundt om København i stedet for transit igennem på grund af vejarbejder samt trængsel og miljøzonekrav.

Hos Kjøbenhavns Vognmandslaug peger direktør Niels Erik Nielsen på flere forhold, der kan forklare faldet:

Til Aarhus og Malmø
”Containerne er flyttet til Aarhus, mange aktiviteter fra Københavns havn er flyttet til Malmø, og det kan bekræftes, at mange industrier er flyttet ud af byen. Valby med Ottiliavej er et godt eksempel – her er kun Lundbeck tilbage – og Grønttorvet har helt ændret logistik. Forsyningen af supermarkederne er ændret til større partier, affaldskørslen fra forretningerne er effektiviseret med bedre komprimering og dermed færre transporter. I det hele taget udføres affaldstransporter generelt på større biler og med mere komprimeret last, siger Niels Erik Nielsen”.

Lastbiler til metro-byggeri
For bygge og anlægs vedkommende anslås de enkelte transporter også til at være større – og dermed færre i antal ifølge Niels Erik Nielsen.

Det har betydning, selv om København i disse år oplever et byggeboom både omkring metrobyggeriet og etableringen af det nye Nordhavns-område.

Tendensen kan også mærkes hos Dansk Supermarked, som hver dag sender 75 lastbiler ind over kommunegrænsen i København.

Fylder lastbilerne op
»I Dansk Supermarked har to store opsamlingsområder i Køge og Ishøj gjort, at vi i langt højere grad kan fylde lastbilerne op til randen, så logistikken bliver så effektiv som mulig. Men vi har mærket et fald i antallet af vognsæt over de senere år,« siger Nicolai Gradman, logistisk direktør i Dansk Supermarked,  til Ingeniøren.

Regeringens Trængselskommission har i øvrigt møde i morgen onsdag, hvor man skal drøfte et foreløbigt idékatalog til trængsel. Trængselskommissionen skal efter offentliggørelse af idékataloget igangsætte et arbejde med at prioritere og konkretisere de aktiviteter, som skal indgå i den samlede strategi.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk