Antallet af motorkøretøjer uden lovpligtig ansvarsforsikring er faldet fra 50.000- til 15.000 enheder efter at et nyt strafgebyr blev vedtaget i maj 2018 og indført ved årsskiftet.

Udsigten til at skulle betale et gebyr på 250 kroner om dagen har nemlig fået de fleste ejere af motorkøretøjer, der ikke havde den lovpligtige ansvarsforsikring, til at få orden på forsikringen eller at afmelde køretøjet.

Lov fra maj i fjor

Ifølge SKAT’s Motorregister var der ved lovens vedtagelse den 15. maj i fjor omkring 50.000 uforsikrede køretøjer herhjemme, men det tal er altså nu faldet til omkring 15.000 køretøjer.

Det er sket ved, at 20.000 ejere af motorkøretøjer har tegnet forsikring, mens de resterende 15.000 køretøjer er blevet afmeldt hos Motorstyrelsen.

Det viser en ny opgørelse, som Gjensidige Forsikring har fået foretaget af DFIM (Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring) som står for opkrævningen af gebyrerne.

Typisk biler og knallerter

De nye regler trådte i kraft ved årsskiftet, hvorefter alle ejere af motorkøretøjer uden den lovpligtige ansvarsforsikring kunne blive opkrævet dagsgebyrer på 250 kroner. Der er tale om alle typer motorkøretøjer – typisk biler og knallerter.

Hidtil har det kostet alle ejere af et motorkøretøj med den lovpligtige ansvarsforsikring over 70 millioner kroner, når bilister og knallertkørere uden forsikring er involveret i uheld, men det beløb bliver formentlig en hel del lavere de kommende år, hvilket glæder Henrik Sagild, der er direktør for Skade i Gjensidige Forsikring.

Øget trafiksikkerhed

”Jeg er meget tilfreds med, at gebyrerne har vist sig at have en så positiv indvirkning allerede, for det bør ikke være bilister med den lovpligtige ansvarsforsikring, der skal bruge deres forsikringspræmie til at betale for de uforsikrede,” siger Henrik Sagild.

Han peger desuden på, at udviklingen også kommer den generelle trafiksikkerhed til gode.

”Jeg må formode, at en del af de afmeldte køretøjer ikke har været i den bedste stand, og det er kun godt for trafiksikkerheden, hvis gebyrerne er med til at overbevise de bilers ejere om, at det nok er bedst, at bilerne bliver skrottet og afmeldt,” siger Henrik Sagild.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk