Antallet af fejl i køre-hvile-tiden er faldet med næsten 21 procent fra juli til oktober 2012, og omkring 75 pct. af ITD’s medlemmer – svarende til 370 virksomheder og 4.400 lastbiler  –
er nu koblet op på systemet, som ITD selv kalder ”proaktiv egenkontrol”, for det er vognmændene selv, som tager ansvaret.

De tilmeldte vognmænd i ITD’s køre-hvile-tids-service har leveret en egenkontrol svarende til ca. 60.000 chaufførdage om måneden. Til sammenligning kontrollerer politiet i deres virksomhedskontroller ca. 82.000 chaufførdage om året.

Tager fejlene i opløbet
Hver måned får virksomhederne en komplet oversigt over eventuelle overtrædelser og fejl på hver eneste lastbil. Rapporterne bruger vognmænd og chauffører til at tage fejlene i opløbet.

– Medlemmerne gør en stor indsats, og det er godt at se det klare udbytte. For ITD er det indlysende, at branchen selv skal gå forrest og få antallet af fejl ned. Det kan lade sig gøre, fordi vi nu har værktøjerne, fortæller Jacob Chr. Nielsen, adm. dir. i ITD.

Svært helt at undgå fejl
I juli 2012 var der 0,29 overtrædelser for hver ti køretimer. De seneste tal fra oktober 2012 viser, at fejlraten er røget ned på 0,24 fejl per ti køretimer.

Antallet af fejl er dermed dykket med 20,8 procent. Langt de fleste af fejlene er små fejl på få minutter, fejlindtastninger og lignende.

– Reglerne har en karakter, hvor det er svært at undgå fejl fuldstændigt, men det er helt klart målet. Vi ønsker at sende et klart og tydeligt signal om, at branchen tager reglerne alvorligt og gør alt, hvad der er muligt for at overholde dem, siger Jacob Chr. Nielsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk