Nogle af de bilister, der kører mest råddent – og som resulterer i de fleste uheld – er ifølge undersøgelser af Vejdirektoratets ”Havarikommissionen for Vejtrafik-ulykker” varebils-chauffører.

Nu vil FDM gøre op med de mange bilister, der så at sige  kører med ”hovedet under armen”.

Og det gælder både chauffører bag rattet i biler, varebiler, lastbiler, motorcykler – og folk på cykel og til fods.

I totterne på hinanden
Det er eksempler på de trafikanter, der nogle gange skaber irritation eller ryger verbalt eller fysisk i totterne på hinanden på grund af uforudsete hændelser i trafikken.

Men mange af disse konflikter kunne undgås, hvis trafikanterne udviste lidt mere hensyn til hinanden.

Glemmer at vise hensyn
”Færdselsloven skal selvfølgelig følges, men mange glemmer, at færdselsloven også indeholder en paragraf om, at man skal vise hensyn til hinanden. Hvis flere efterlevede den paragraf ville der helt sikkert opstå færre ‘os og dem’-situationer i trafikken”, siger FDMs adm. direktør Thomas Møller Thomsen.

FDM vil bl.a. i medlemsbladet “Motor” sætte fokus på nogle af de ting, der opstår, når forskellige trafikanter mødes.

Ved at fortælle om færdselsregler, fordomme og personlige oplevelser fra trafikken, ønsker FDM at gøre vejene til et endnu mere rart og sikkert sted at færdes.

Lidt mere hensyn
”Vi ønsker at gøre op med ‘os og dem’-kulturen. Trafikken vil glide meget bedre og risikoen for at der opstår uheld vil blive minimeret, hvis vi i stedet udviste lidt mere hensyn til hinanden. Der skal være plads til hverdagens uforudsete hændelser i trafikken. Der kommer sjældent noget godt ud af at chikanere andre trafikanter. Tværtimod kan det skabe meget farlige situationer”, siger Thomas Møller Thomsen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk