Flere og flere ejere af biler på gule plader køber dagsbeviser, så de kan bruge bilen privat i en eller flere dage.

Hele 89.500 dagsbeviser blev der købt i 2019. Det er en stigning på 17 procent i forhold til året før – og næsten en fordobling siden 2015. En positiv udvikling, mener Dansk Byggeri.

Brugervenlig app

I 2013 blev det muligt at købe dagsbeviser til privat anvendelse af gulpladebiler. Siden er brugen steget år for år, og det er især blevet populært, efter at en ny brugervenlig app blev introduceret i 2015.

”Skattevæsnet er ofte i skudlinjen i den offentlige debat. Men i sagen om dagsbilletter til gulpladebiler skal de have ros, for det letter hverdagen for både borgere og virksomheder. For mange erhvervsdrivende bidrager dagsbilletterne på en pragmatisk måde til at få arbejdsliv og familieliv til at hænge bedre sammen,” siger cheføkonom i Dansk Byggeri, Bo Sandberg.

Max 20 dagsbeviser pr bil pr år

”Ordningen med, at en gulpladebil kan blive hvid for en dag, er en stor succes, som dokumenterer, at der er en efterspørgsel efter fleksibilitet hos brugerne. F.eks. kan et dagsbevis både bruges af dem, der blot en gang imellem har brug for en lidt større bil, og af dem, der måske slet ikke har egen bil,” siger Bo Sandberg.

Biler på gule plader må som udgangspunkt kun anvendes erhvervsmæssigt. Men med reglerne om dagsbeviser, er det muligt at frikøbe sådanne biler til privat brug for 225 kr. om dagen – dog højst 20 dagsbeviser til samme bil i et kalenderår.

245 dagsbeviser om dagen

– En opgørelse fra Motorstyrelsen viser, at der i gennemsnit sælges 245 dagsbilletter om dagen året rundt. Det er glædeligt, at både private og selvstændigt erhvervsdrivende har taget dagsbeviserne til sig i så stort omfang. Det viser, at der har været et behov for at gøre regelsættet om gulpladebiler mere smidigt, siger cheføkonom Bo Sandberg, Dansk Byggeri.

Der er ingen begrænsninger for, hvad kørslen må omfatte. Bilen må anvendes til private flytninger, kørsel af affald til genbrugsstationen eller til familiens sommerferie i ind- og udland, altså forudsat at corona-reglerne ellers tillader det.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk