Danske vognmænd er pressede mere end nogensinde – og arbejdet hjemme på skrivebordet har taget overhånd.

”Det bliver en stadig større udfordring at være vognmand i dagens Danmark. Vognmændene kan ikke nøjes med at skele til omkostninger og effektivitet længere, men nu til en lang række krav fra det omgivende samfund.”

Det var en af pointerne i formand Martin Danielsens beretning til DTL’s generalforsamling i på Frederiksberg i lørdags.

Må ikke overskrides

Han understregede, at branchen på som altid skal bidrage til produktionen – under udøvelse af fri konkurrence. – man branchen bliver på mange områder også sat ind i rammer, der skal fyldes ud.

Rammer, som bestemmes andetsteds i samfundet, og som ikke må overskrides.

”Vi kan ikke længere forlige os på, at succes bliver skabt ved den hurtigste, bedste og billigste transport. Mængden af andre krav, der skal opfyldes, er mangedoblet. Det skal vi vænne os til. Det er også betingelserne. Ikke bare for vognmændene, men for hele erhvervslivet,” sagde Danielsen.

Helt nye krav

Som eksempler på de nye krav fra det omliggende samfund nævnte formanden bl.a., at branchen skal opfylde nye krav til dyrevelfærd, arbejdsmiljø, sikkerhed og ansvarlig virksomhedsdrift.

”Vi vil i det hele taget stå over for krav fra kunderne om dokumentation for sociale forhold, ledelse af virksomheden og hensyntagen til klima og miljø, som vi ikke har set før.”

CO2 emissioner

Så ifølge formanden bliver der konkret tale om stadigt øgede krav til leverandørerne, som senest i 2027 skal rapportere om emissioner og sætte forpligtende mål for at reducere deres CO2-udledninger.

”Den politiske hensigt er, at vognmændene skal finde alternativer til at køre på fossile brændsler og skifte til f.eks. el og brint,” sagde Martin Danielsen.

Han forudsagde, at den tendens vil brede sig til andre grene af transporterne – så som landbrugsprodukter, entreprenørkørsel og affaldstransport.

Elbils-netværk

DTL er med oprettelsen af et elbilsnetværk selv aktivt opsøgende, når det gælder at støve information og erfaringer op med de nye drivmidler, i særdeleshed el.

Martin Danielsen er blevet medlem af DTL’s Elbilsnetværk for vognmænd, der ønsker at følge med i udviklingen og være med til at præge den politiske og praktiske virkelighed.

”Netværket har haft en række møder og virksomhedsbesøg i løbet af året, og jeg må sige, at jeg selv bliver stadig klogere,” sagde Martin Danielsen og opfordrede forsamlingen til at deltage.

Vejafgift

Vejafgiften kom formanden også ind på – og refererede til kilometerafgiften, hvor man må konstatere, at selv de mest konstruktive og samarbejdsvillige modspil til en fastgroet idé i den politiske forestillingsverden må give fortabt.

Han understregede, at det nogle gange er det bedste, man kan gøre, at undgå det værste.
Men han sagde, at det bestemt ikke er ensbetydende med, at DTL’s ledelse ikke er klar over, hvilken administrativ belastning det er hos DTL’s medlemmer at skulle håndtere afgifter i flere led.

”Jeg må igen slå fast, at de afgørende betingelser for en virksomheds succes er forsyningssikkerhed, mindst muligt bøvl med myndighederne og tryghed i investeringerne- og jeg garanterer, at DTL tager mest muligt hensyn til livsvilkårene ude i virksomhederne og ikke forsømmer lejligheden til at slå på tromme for, at tingene skal være operationelle,” sagde Martin Danielsen.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk