Ni Eun lande har nu signaleret meget tydeligt til EU kommissionen, at der ikke bør tages yderligere skridt til at åbne yderligere  for cabotage-kørslen, som det ellers har været foreslået.

De såkaldte Visegrad lande: Polen, Ungarn, Tjekkiet og Slovakiet  anbefaler, at Kommissionen først fremlægger en rapport af status i markedet, før der kommer et eventuelt forslag til revision af reglerne.

Så kan man diskutere denne rapport i en periode og nå frem til en enighed om, hvilke yderligere skridt, der kan tages på et senere tidspunkt.

Afviser øget liberalisering
Det fik en række vestlige EU lande til åbent at afvise yderligere liberalisering – nemlig Østrig, Danmark, Frankrig, Italien og Belgien.

Landene bad samlet om, at man tænker sig om, inden man taler om yderligere liberalisering.

Fokus skal i stedet være på anvendelse og supplering af de gældende regler for at kunne klare udfordringer med arbejdsmarkedet, manglende overholdelse af reglerne og for at sikre en tilnærmelse af kontrolpraksis i medlemslandene.

Finde fællesnævner
”Skal man her og nu finde en fællesnævner, er det, at alle er enige om, at man skal tænke sig overordentlig grundigt om”, udtaler direktør Søren H. Larsen fra Bruxelles. Han er lobbyist og talsmand for de nordiske vognmands-organisationer

Han vurderer, at Visegrad landene træder på bremsen og beder om en grundig debat, da de er bange for, at en diskussion på nuværende tidspunkt vil bremse for liberalisering.

Samtidig ønsker de vestlige lande, at der i stedet for snak om liberalisering kommer fokus på de eksisterende regler, da de frygter en skævvridning af markederne og en proletarisering af transporterhvervet.

Holland og Finland
Søren H. Larsen forudser, at Finland og Holland formentlig vil tilslutte sig de øvrige vestlige landes linje,selv om der ikke er meldinger om, at disse to lande udtalte sig på rådsmødet.

 ”Finland har i kraft af deres måde at implementere de nugældende cabotage-regler på vist, at de ønsker en meget snæver opfattelse af cabotagens væsen, og Holland har udarbejdet en rapport, der ridser ganske alvorlige konsekvenser op i tilfælde af en liberalisering.

Blokerende mindretal
Jeg er ikke i tvivl om, at man allerede nu godt kan tælle disse to med blandt de øvrige vestlige lande, siger Søren H. Larsen”.

Bliver det tilfældet, vil der ifølge Søren H. Larsen kunne danne sig et blokerende mindretal af gamle EU-lande, hvis Kommissionen skulle fremsætte et forslag om liberalisering. 

Kommissionen reagerede på transportministrenes udmeldinger ved at understrege, at den agter at tage alle kommentarer med i betragtning.

Senest har Holland meldt ud, at de støtter kravet om en fællesnævner, så der ikke bliver tale om øget liberalisering.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk