Scania tager nu et nyt grundings-lakereri i brug ved førerhus-fabrikken i Oskarshamn. Hermed er man i stand til at lakere 80.000 førerhuse om året mod i dag 60.000.

Det har kostet cirka 400 mio. svenske kroner at foretage forbedringen af lakerings-processen. Det skriver den svenske hjemmeside Mentor Online.

Der anvendes stadig pulverlakering, som er en metode med lav påvirkning af miljøet – eftersom der ikke anvendes opløsningsmidler.

5-etages bygning
Hos Scania i Oskarshamn har man anvendt pulverlakering i 20 år – og processen er løbende blevet forbedret. Ved den nye grundlakeringsproces går kun to procent af det pulver, som anvendes, til spilde. Det nye grundings-lakereri er placeret i en 5-etages bygning på samlet 5.000 kvadratmeter.

Ved processen forbehandles førerhuset gennem en alkalisk affedtning og skylning – og derefter gennemgår førerhusene fosfatering, ny skylning – og tørring, inden grundfarven påføres. Til slut atter tørring.

Byggeriet af det nye grundings-lakereri blev indledt i august 2012 – og indkøringen af maskinudrustning og processer begyndte i september 2014.

Samling udenfor Europa
De førerhuse, som fremstilles i Oskarshamn, leveres til Scanias tre europæiske slutmonterings-fabrikker i henholdsvis Sverige, Holland og Frankrig – og førerhusene indgår tillige i de lastbils KND-samlesæt (Completely Knocked Down), som færdigmonteres på Scanias fabrikker udenfor Europa.

Scania i Oskarshamn har omkring 2 000 ansatte og er Kalmar län’s (amts) største industriforetagende. Førerhusproduktionen er organiseret i fem forskellige fabriksområder – nemlig pladefremstilling, svejsning, grund- og overfladeslutlakering samt slutmontering.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk