Autobranchen har fået flere jobs og lærepladser, og Danmark oplever mindre bil-spild.
Det er resultatet af, at reparationsgrænsen for skadede biler blev forhøjet fra 65 procent til 75 procent den 1. januar 2014, viser en analyse fra Håndværksrådet..

Det er ifølge 250 autovirksomheder i Håndværksrådets medlemskreds det positive resultat af, at reparationsgrænsen for skadede biler igen er hævet til fra 65 til 75 pct. af bilens værdi inden en skade.
Reparationsgrænsen er den grænse, der afgør om en bil skal repareres eller erklæres totalskadet og skrottes. Er reparationsgrænsen eksempelvis på 75 procent, så skal bilen skrottes, hvis den skal repareres for mere end 75 procent af dens handelsværdi.

Ændringen betyder, at flere skadede,  men levedygtige biler, bliver repareret frem for at blive skrottet – og en ny undersøgelse foretaget af Håndværksrådet i august 2014 viser, hvor god effekten har været for jobskabelsen i autobranchen.

29 pct. flere medatrbejdere
Halvdelen af de adspurgte værksteder har ikke mærket forskel og syv procent har mærket en tilbagegang – men 29 pct. har oplevet en fremgang, 11 pct. har ansat flere medarbejdere – og ni pct, flere lærlinge.

Håndværksrådets autoudvalg arbejder lige nu for en højere reparationsgrænse – og for at gøre det til en permanent ordning, der også gælder efter 2015, oplyser Hånværksrådets chefkonsulent Lars Magnus Christensen.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk