På trods af den milde vinter med manglende is og sne, er det et overvejende positivt resultat, som Rådet for Større Dæksikkerhed og Dækimportørforeningens repræsentanter kan melde ud med efter dæktællingen for nylig.

Andelen af varebiler på vinterdæk er i år gået lidt frem, hvorimod personbiler tilsvarende er gået lidt tilbage.

Mere regn end sne

Hvor uge fire i 2019 bød på snefald og en synlig påmindelse om, at det var allerhøjeste tid til at få vinterdæk på bilen, var uge fire og fem en hel del anderledes i år. Blæsende og regnfuldt vejr var det som ”dæktællerne” blev budt velkommen til over hele landet.

”Den milde vinter og manglende sne har tilsyneladende fået en del bilister til at glemme omskiftningen mellem sommer- og vinterdæk, hvilket er en ærgerlig og en fejlagtig disposition”, udtaler Volker Nitz fra Rådet for Større Dæksikkerhed.

Vinterdæk er sikrest

Han peger på, at når vejene er våde og kolde og i en periode, hvor det hurtigt kan skifte om til nattefrost og et tyndt lag is på vejene, er vinterdæk stadig det sikreste valg.

”Blot fordi landskabet ikke er dækket af et hvidt snelag, er der ingen grund til at undlade vinterdæk på bilen. Og skal man ud af landet, så er det stadig et krav at sikre køretøjet hos vores omkringliggende naboer”, siger Volker Nitz.

Denne gang blev der også set på varebilerne, som sidst blev tjekket i 2016 og her var der trods alt godt nyt.

Stigning på fem procent

”Vi glæder os over, at andelen af varebiler på vinterdæk er steget i forhold til 2016-tællingen, men på trods af en stigning på fem procent, så er der stadig plads til forbedring. Selv hvis vi tillægger andelen af varebiler på helårsdæk, kører stadig omkring 100.000 varebiler på sommerdæk i vinterhalvåret”, oplyser Volker Nitz.

Han undrer sig over, at så stor en andel af de professionelle gambler med sikkerheden.

”Det handler jo både om at sikre medarbejderens arbejdsplads, ansvaret overfor medtrafikanterne og sikre, at kunderne kan betjenes uden forsinkelser uanset set føret”.

Branche fravælger vinterdæk

Dæktællingens resultat bliver faktisk bekræftet af Blik- og Rørarbejderforbundet i en undersøgelse blandt medlemmerne i VVS- og skorstensfejerbranchen.

37 procent af de, der svarede i forbundets undersøgelse, fortæller, at de har undladt at sætte vinterdæk på deres servicebil.

I et interview til ”Installatør.dk” undrer forbundssekretær Søren Schytte sig over undersøgelsens resultat.

Spiller hasard

”Det tal er alarmerende højt og giver anledning til højlydt forundring. De ansatte i VVS- og skorstensfejerbranchen bruger ofte mange timer bag rattet hver eneste dag, så det er at spille hasard med deres sikkerhed, når man ikke prioriterer vinterdæk på servicebilerne. Som både VVS’er og skorstensfejer oplever man ofte at skulle udføre sit arbejde, selvom vejene er både sne- og isglatte. Arbejdsdagen starter jo ofte på tidspunkter, hvor vejene endnu ikke er ryddet. Og det gør det kun endnu vigtigere at have nogle gode vinterdæk på servicebilen,” siger Søren Schytte.

Fakta om dæktælling i januar/februar 2020:
Personbiler med vinterdæk – 80 pct. svarende til ca. 2.076.000 biler
Personbiler med helårsdæk – fem pct. svarende til ca. 130.000 biler.
Personbiler med sommerdæk – 15pct. svarende til ca. 390.000 biler.
Varebiler med vinterdæk – 63 pct. svarende til ca. 244.000 biler
Varebiler med helårsdæk – 13 pct. svarende til ca. 52.000 biler.
Varebiler med sommerdæk – 24 pct. svarende til ca. 95.000 biler.

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk