Af de 5.392 lastbiler, der dagligt passerede Danmarks grænser for at køre gods ind i landet, var de 4.206 udenlandske i 2013. Det viser en dugfrisk opgørelse af ITD’s grænsetællinger. (ITD: ”Brancheorganisationen for den danske vejgodstransport.”)

De tyske lastbiler udgør trods et fortsat fald i 2013 langt den største enkeltgruppe af udenlandske lastbiler i Danmark. Tyske biler havde en andel på 34 procent af den totale grænsetrafik i 2013. Det svarer til 44 procent af alle de udenlandske biler. Herfra er der langt ned til de næste enkelte lande.

27 pct. fra Østeuropa
Samlet havde alle de østeuropæiske og baltiske lande en andel på 27 procent af lastbilernes grænsepassager ind i Danmark i 2013. Det svarer til 34 procent af alle de udenlandske lastbiler. Blandt de østeuropæiske biler var Polen førende. Omkring hver anden østeuropæiske bil var fra Polen.

De danske biler havde en andel på 22 procent af den danske grænsetrafik i 2013. Det svarer nøjagtigt til andelen i 2008. I samme periode er de tyske bilers andel faldet fra 44 til 34 procent, mens de østeuropæiske biler er steget fra en samlet andel på 18 til 27 procent.

Skræmmebillede
”Skræmmebilledet fra fagbevægelsen er, at østeuropæerne i stigende grad kommer og stjæler godset fra de danske lastbiler. Et nøgternt blik på vores tællinger viser, at det snarere er fra tyskerne, at de østeuropæiske biler tager markedsandele i disse år, siger ITD’s erhvervspolitiske chef Poul Bruun.

At en stor del af lastbilerne i grænsetrafikken er udenlandske – det er langt fra noget nyt fænomen.

Liberaliseret siden 1993
”Trafikken med gods mellem EU-landene har været fuldstændigt liberaliseret siden 1993, hvor grænserne blev åbnet. Det har banet vejen for at organisere transporterne imellem EU-landene i internationale logistiknetværk, siger Poul Bruun.

Særligt i årene frem til finanskrisens start i 2008 gik det stærkt med internationaliseringen af den danske grænsetrafik, oplyser ITD.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk