Endnu er det omstændeligt at benytte lastbiler herhjemme, der kører på flydende gas ((Liquified Natural Gas eller LNG) – for endnu er den første LNG-tank ikke åbnet.

Men i Tyskland er man oppe på at have åbnet 50 LNG tankstationer – og flere og flere transport- og logistikvirksomheder går over til at køre med LNG-drevne lastbiler.

Flere af dem er faktisk danske – med tyske underafdelinger – således den danske transportvirksomhed Anders Nielsen & Co A/S’ datterselskab i Hamborg.

Skære  ned på CO2 udslip

Her har man taget to nye Iveco  S-Way med betegnelsen AS440S46 NP T/P 2LNG i brug. Der er tale om trækkere med gasmotorer, der kører på flydende methangas.

Med de to trækkere vil virksomheden skære ned på CO2-udslippet og lette miljøet for ganske mange fine partikler.

”Vi vil gerne minimere vores CO2-aftryk, og vi har brygget på gas-løsningen i nogle år, siger Mogens Røigaard, der er COO og ansvarlig for drift og indkøb hos Anders Nielsen & Co A/S.

Veludbygget tysk LNG net

Transportvirksomheden har siden 2007 haft en miljø-strategi. Det er derfor ikke tilfældigt, at den danske transportvirksomhed kører ud med sine første lastbiler med motorer, der kan køre på flydende naturgas – LNG.

Mogens Røigaard peger på, at det tyske net af tankstationer, hvor man kantanke LNG, nu er så udbygget og ensartet, at man har vurderet, at det er et fornuftigt og bæredygtigt valg at investere i de to gaslastbiler til datterselskabet i Hamborg.

I 2020 var der som nævnt omkring 50 LNG-tankstationer i Tyskland og antallet stiger.

Holder driftsomkostninger nede

Selvom en lastbil med gasmotor og tanke til flydende naturgas koster en delmere i indkøb og dermed i årlige faste omkostninger, er der flere ting, der sørger for at holde de samlede driftsomkostninger nede, når gaslastbilerne kører med containere på de tyske veje.

Først og fremmest slipper lastbiler med gasmotorer for MAUT-betaling, dernæst er der mere energi i LNG end i en sammenlignelig mængde dieselolie.

LNG er faktisk 1,39 gange mere energi-effektiv.

1.400 kilometer rækkevidde

Mogens Røigaard forklarer også, at de to nye lastbilers rækkevidde mellem to tankninger er så lang – over 1.400 kilometer – at chaufføren ikke skal tanke flere gange om dagen.

”Vi har kunnet køre dem direkte ind i den eksisterende logistikkæde fra afdelingen i Hamburg, siger Mogens Røigaard.

Han peger på, at logistikkæden forbinder alle dele af Tyskland.

Klarer en tur til Danmark

Den lange rækkevidde betyder også, at Ancotrans reelt også kan bruge lastbilerne til at transportere containere fra Hamborg og til modtagere i Danmark – selv om den første Q8 LNG tank først åbner i Padborg sidst på året.

Et tredje væsentligt argument er, at kunderne fokuserer mere og mere på bæredygtige transporter.

Gaslastbilerne er med Mogens Røigaards ord kørt fra at være “Nice to have”til at være “Need to have”.

Blandt de bedst præsterende

Efter at have haft de to nye trækkere i flåden i en måned kan han se i bilernes driftsregnskab, at beslutningen ikke har været helt hen i hegnet.Tværtimod.

De to nye trækkere med gas-motorer er kørt ind som to af de fire bedst præsterende i den samlede flåde på 35 trækkere hos Ancotrans GmbH i Hamborg.

De har faktisk klaret sig ret godt, siger Mogens Røigaard og forklarer, at fritagelsen for den tyske MAUT selvfølgelig bidrager positivt. Derudover har gaslastbilerne en bedre brændstoføkonomi.

Mere energi i LNG

Der er ganske enkelt mere energi i et kilogram flydende gas, end der er i en liter dieselolie.

”Vi regner med en faktor 1,39 til gassens fordel,” siger han.

Vurderingen hos Anders Nielsen & Co A/S er, at selv hvis MAUT-lettelsen bliver halveret, når den nuværende ordning udløber i 2023, er der fornuft i at vælge gaslastbiler.

Flere LNG lastbiler på vej

”Vi har gode erfaringer med Iveco, som er den lastbilproducent, der har flest gaslastbiler ude at køre i Europa. Derfor anser vi dem for den sikre producent, siger Mogens Røigaard.

Han peger bl.a. på, at  Iveco har været gode at sparre med.

Så de to første LNG-trækkere bliver ikke de sidste lastbiler med gasmotorer hos Anders Nielsen & Co A/S.

”Vi har sendt yderligere 10 trækkere med gasmotorer i udbud,” siger MogensRøigaard.

Mere biogas – mere bæredygtig

For Anders Nielsen & Co A/S, der siden 2007 har haft en miljø-strategi, er det at tanke LNG en del af tiltaget.

Mogens Røigaard peger på, at den LNG, der tankes indeholder 10-15 procent flydende biogas (LBG), der kemisk er det samme som den flydende naturgas – nemlig methan.

Forskellen er, om gassen stammer fra dyr- og planter, der var på jorden for mange millioner år siden, eller fra dyr og planter, der har været her i nutiden.

Bruger certifikater

Hos Anders Nielsen & Co A/S sikrer man sig med certifikater, at den mængde LNG-gas, man tanker, modsvares af en tilsvarende mængde gas fra biogas-anlæg.

Derudover klima-kompenserer Anders Nielsen & Co A/S eksempelvis sine transporter gennem skovplantnings projekter i Uganda.

Mogens Røigaard peger også på, at de politiske vinde blæser mod mere bæredygtige løsninger. Den generelle holdning i samfundet peger i samme retning.

Fokus på grøn transport

”De stolte traditioner og det store fokus på grøn- og bæredygtig transport, der eksisterer hos Anders Nielsen & Co. A/S, er fuldt foreneligt med vores nye Iveco-lastbiler, der kører på miljøvenlig flydende biogas, siger Jesper Smedegaard, der er Key Account Manager Medium/Heavy hos IVECO Danmark A/S.

Som leverandør af nogle af markedets mest miljøvenlige lastbiler glæder det ham, at fokus i disse år i høj grad ligger på den grønne omstilling – også inden for transportbranchen.

Tilfredse chauffører

At Anders Nielsen & Co. A/S vælger Iveco S-Way NP som følge af bedste totaløkonomi (TCO), minimal miljøbelastning og maksimal bæredygtighed, anser Iveco som et stort skulderklap.

”Vi glæder os til at følge de to nye biler, derud over at være ”grønne”, også gav et meget veltilfreds smil hos de to faste chauffører på bilerne, efter at have tilbagelagt den første tur med Anders Nielsen & Co. A/S ́ container-chassiser, siger Jesper Smedegaard.

Fakta om de to nye Iveco S-Way AS440S46 NP T/P 2 LNG:
To akslede sættevognstrækkere med gas-motorer på 460 hk.

Gastanke: 1.080 liter svarende til 390 kg flydende LNG-gas.

Drivline: 12-trins Hi-tronic gearkasse.

Miljønorm: Euro 6d.

LNG – Liquified Natural Gas – er naturgas – methan, der er gjort flydende vednedkøling gennem en LNG-kondensator til omkring minus 162 grader celcius.

 

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk