Det står ikke særlig godt til i bl.a. transportbranchen, når det gælder medarbejdernes sikkerhed. Virksomhederne har ganske enkelt ikke nok fokus på emnet.

Det viser resultatet af en ny undersøgelse, som forsikringsselskabet Codan har foretaget blandt 200 virksomheder i brancherne transport, bygge- og anlæg samt hotel- og restauration.

På trods af, at virksomhederne overholder reglerne, som love og bestemmelser foreskriver, så har kun 3,9 pct. udarbejdet en egentlig sikkerhedspolitik, viser undersøgelsen.

Kan ikke leve op til kravene
De fleste af virksomhederne, nemlig 92 pct., sørger dog for instruktionsbøger for betjening af maskinerne er placeret, så medarbejderne kan se dem.

Alligevel mener 76 pct. af medarbejderne ikke, at de har tilstrækkelig med viden og baggrund til at kunne leve op til kravene til virksomheden, når det gælder procedurer ved betjeningen af maskinerne.

 Desuden viser undersøgelsen, at det i 9,1 pct. af virksomhederne ikke er særlig populært hos medarbejderne at overholde de sikkerheds-regler, der gælder.

Ringe sikkerhedskultur
”Sikkerhedskulturen på arbejdspladserne halter tilsyneladende lidt. Arbejdet er selvfølgelig ikke alene gjort med bare at formulere en politik, og tallene peger da også i retning af, at der er behov for endnu større opmærksomhed hos virksomhedernes ledelser, hvis vi for alvor skal reducere antallet af arbejdsskader, udtaler Randi Schjødt Iversen – skadestop-konsulent hos Codan – til Danmarks Transport-Tidende.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk