Personer, som kører meget i arbejdstiden, er også mere udsat for at blive inviolveret i en ulykke.

Faktisk har én ud af fem personer  kørt galt eller været tæt på at køre galt i arbejdstiden, viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension.

De ansatte i landets private og offentlige virksomheder kører hver dag mange timer og kilometer på vejene. De kører ikke nødvendigvis mere risikobetonet end andre trafikanter, men de er mere udsatte for at ende i en trafikulykke, da de opholder sig lang tid i trafikken.
 
Alvorlige konsekvenser
Mange erhvervskøretøjer er generelt større og tungere end personbiler, og derfor bliver konsekvenserne af en ulykke også mere alvorlige. Og alt for ofte går det galt.

Det viser også en rapport fra HVU, Havarikommissionen for Vejtrafikulykker, med titlen Ulykker med store varebiler, udgivet i 2005 – og situationen er ikke blevet forbedret siden.

Hele 20 pct af erhvervsbilisterne  – som kører mere end 1.000 kilometer om året i arbejdstiden – siger, at de inden for det sidste år har kørt galt eller været tæt på at køre galt, mens de var på arbejde.

Arbejde med trafiksikkerhed
”Erfaringer fra danske og udenlandske virksomheder viser, at der er store gevinster at hente ved at arbejde med trafiksikkerhed. Det kan være med til at forebygge, at der sker alvorlige personskader i trafikken. For virksomhederne kan der også være penge at spare, hvis de arbejder målrettet med de ansattes kørsel i trafikken,”  siger Mogens Kjærgaard Møller, adm. direktør i Rådet for Sikker Trafik.

Vigtigt at forebygge
Det er samfundsøkonomisk det eneste rigtige at forebygge trafikulykker, hvad enten det er privat- eller erhvervskørsel.

”Vi tror på, at arbejdspladserne spiller en nøglerolle, og at vi derigennem kan reducere antallet af ulykker. Derfor tager forsikringsbranchen et medansvar for at gøre danske virksomheder mere trafiksikre, siger underdirektør Hans Reymann-Carlsen, Forsikring & Pension.

Konference 11. november
For at sætte ekstra fokus på problemer, afholder Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension den 11. november en trafiksikkerhedskonference.

Her vil en række virksomheder vise, hvordan de har haft succes med at begrænse antallet af trafikulykker med firmabiler, varevogne og lastbiler i trafikken.

Desuden kan de virksomheder, der deltager i konferencen, få hjælp til selv at komme i gang med at skabe en mere sikker trafikkultur blandt deres ansatte.
 
Erhvervspris uddeles
På konferencen vil Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension også uddele den årlige Sikker Trafik Erhverv-prisen til en virksomhed, der har gjort en ekstraordinær indsats, som har gavnet de ansattes sikkerhed i trafikken.

Ti virksomheder fra hele landet er indstillet til prisen. Desuden uddeles en ildsjæle-pris til en person, der har gjort en særlig indsats for at fremme trafiksikkerheden på sin arbejdsplads.

Konferencen afholdes tirsdag den 11. november i Carlsberg Museum & Business Center i København. Det er gratis for virksomheder at deltage: http://www.sikkertrafik.dk/Erhverv/Erhverv/Konference-2014.aspx

Fakta:
20 pct. af erhvervsbilisterne har kørt galt eller været ved at køre galt i arbejdstiden (kilde: Rådet for Sikker Trafik og Forsikring & Pension).

”Der er et erhvervskøretøj involveret i hver fjerde trafikulykke med alvorlige personskader (kilde: Vejdirektoratet).

”På en gennemsnitsdag transporterer danskerne sig næsten 193 millioner kilometer på vejene – alle danskere fra 10 – 84 år. (kilde: DTU Transport, Transportvaneundersøgelsen).

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk