Flere vognmænd vælger Øresundsbroen, når de skal mellem Danmark og Sverige. Ialt er lastbiltrafikken øget med 4,9 procent. i årets tredje kvartal. Øresundsbroen har i alt 52,8 procent af lastbilstrafikken på Øresund.

Varebilerne er indeholdt i tallet for personbiler –  men i løbet af årets tre første kvartaler er vejtrafikken øget med 3,6 procent.  Størstedelen af stigningen, to procentpoint, menes at stamme fra togstrejken i juni måned.

Øresundsbro Konsortiets resultat for tredje kvartal 2014 blev samlet et overskud på 640 millioner kroner før værdiregulering, 144 millioner kroner mere end samme periode sidste år.
Samtidig oplever broen den største trafikstigning siden 2008. Selv hvis man ser bort fra strejkeeffekten, er dette den største stigning siden 2008.

Tilbagegangen i pendling begynder at aftage. Samtidigt forsætter de seneste års fremgang inden for både fritids- og fragttrafik.

Flere biler over broen
Udviklingen over sommer- og efterårsmånederne har i særdeleshed været god. I løbet af 2014 er biltrafikken totalt set steget med 7,7 procent.

Der er 108.283 flere passager med fritidsaftalen BroPas, som giver halv pris på turen over broen, end samme på samme tidspunkt sidste år. Det svarer til gennemsnitligt 396 biler flere i døgnet.

Indtægterne fra vejtrafikken steg med 57 millioner kroner. Indtægterne fra jernbanen er indeksregulerede, og påvirkes ikke af trafikmængden. Nedgangen i jernbaneindtægterne skyldes en justering i indeksreguleringen.

Bedre driftsresultat
Driftsomkostningerne er faldet med fem millioner kroner. Det giver samlet set et driftsresultat på 930 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 56 millioner kroner.

Den rentebærende nettogæld faldt med 922 millioner kroner i løbet af årets første ni måneder, hvilket påvirker det finansielle resultat. Den lavere gæld har, sammen med lav inflation og lave renteniveauer i Europa, sænket renteudgifterne med 88 millioner kroner til 290 millioner kroner. Resultatet før værdiregulering bliver dermed et overskud på 640 millioner kroner, hvilket er en forbedring på 144 millioner kroner.

Leave A Reply

Copyright © 2019 Varebilogtransport.dk